Home » Galeria »

Śmiałkowie z kl. I i II od lewej: M. Rychter, M. Sułek, B. Krukowski, K. Serafin, K. Doraziński.