Home » Galeria »

Zaproszeni goście – na przodzie p. Jacek Wielorański – Burmistrz MiG Lipsko oraz p. Mariola Szymczyk – Z – ca Burmistrza