Prowadzący wraz z p. dyrektor

Prowadzący wraz z p. dyrektor