Home » 2020 » Maj » 21

Daily Archives: 21 maja 2020

Konsultacje dla ósmoklasistów

egzamin

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja uczniowie klasy ósmej będą uczęszczać na konsultacje z przedmiotów, z których piszą egzamin. O godzinach rozpoczęcia zajęć i procedurach powiadomi wychowawca.

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

przygotowania

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami !!!

Wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_MEN

Wytyczne przeprowadzania egzaminow

plakat