Home » 2020 » Listopad » 06

Daily Archives: 6 listopada 2020

Dni “dyrektorskie” 12 i 13 listopada 2020 r.

dni wolne

Informujemy, że dni 12 i 13 listopada 2020 roku, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, pozytywną opinią Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w naszej placówce. 

Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

nauczanie zdalne

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Opieka dla dzieci w przedszkolu, przywozy i odwozy pozostają bez zmian.