Home » Gimnazjum

Gimnazjum

Na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od tego roku szkolnego nie prowadzi się naboru do klasy pierwszej gimnazjum. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Krępie Kościelnej włącza się do Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich z siedzibą w Krępie Kościelnej. Publiczne Gimnazjum zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019r.

 

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Procedura przyjęcia ucznia do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia ucznia

Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu

Kwestionariusz osobowy ucznia

Wyniki rekrutacji podstawowej:

Lista uczniów zakwalifikowanych do kl. I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017