Home » Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Zapisy na rok szkolny 2019/2020
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2019/2020 – str 1
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2019/2020– str 2
Wyniki rekrutacji uzupełniającej:
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2019/2020 – str 1
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2019/2020– str 2
Zapisy na rok szkolny 2018/2019
Procedura przyjęcia ucznia do klasy pierwszej
Karta zgłoszenia ucznia
Kwestionariusz osobowy ucznia
Wniosek o przyjęcie ucznia z poza obwodu szkoły
Wyniki rekrutacji podstawowej:
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2018/2019 – str 1
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2018/2019 – str 2
Na rok szkolny 2017/2018
Procedura przyjęcia ucznia do klasy pierwszej
Karta zgłoszenia ucznia
Kwestionariusz osobowy ucznia
Wniosek o przyjęcie ucznia z poza obwodu
Wyniki rekrutacji podstawowej:
Protokół – Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I PSP na rok szkolny 2017/2018
Wyniki rekrutacji podstawowej:
Protokół – Uczniowie przyjęci do klasy I w roku szkolnym 2017/2018
Na rok szkolny 2016/2017
Procedura przyjęcia ucznia do klasy pierwszej
Karta zgłoszenia ucznia
Kwestionariusz osobowy ucznia
Wniosek o przyjęcie ucznia z poza obwodu
Wniosek o kontynuowanie nauki w tej samej klasie pierwszej – zgodnie z nowymi przepisami
Wyniki rekrutacji podstawowej:
Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I PSP na rok szkolny 2016/2017