Home » Klasa I

Klasa I

Religia

Pomódl się Drogą Krzyżową:

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674


Religia – temat 45

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień.Dziś dowiesz się co Pan Jezus dokonał w Wielki Czwartek.Dzień przed swoją śmiercią Jezus spożył kolację z uczniami.Przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew.To przemienione Ciało Pana Jezusa nazywamy Najświętszym Sakramentem.W Wielki Czwartek Pan Jezus odprawił pierwszą Mszę Świętą.Uczestnicząc we Mszy Św.,dziękujemy Jezusowi za to,że jest obecny wśród nas.Narysuj kielich i hostię,łącząc kropki – podręcznik ucznia s.112


Religia

Tydzień przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus przybył do Jerozolimy.Wjechał tam na osiołku.Mieszkańcy Jerozolimy witali Go bardzo radośnie.; jak Króla.Rzucali na drogę zielone gałązki palm i wznosili okrzyki.Hosanna! Słowo to oznacza cześć chwałę.Odczytaj fragment Pisma Św.(Mk 11,9) z podręcznika.Wydarzenia uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy obchodzimy w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu – w Niedzielę Palmową. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień. W Niedzielę Palmową przychodzimy do kościoła z palmą.W ten dzień oddajemy cześć Panu Jezusowi,przypominamy o Jego wjeździe do Jerozolimy i modlimy się ze wszystkimi, śpiewając „Hosanna”.
Narysuj palmę lub ją zrób na Niedzielę Palmową strona 110.


Drodzy Uczniowie klasy pierwszej,

w dniu od 31.03. do 03.04. realizujemy projekt nr 24.

Mali naukowcy wiele wiedzą. Ptaki.
Monografia liczby 19 i 20. Mierzenie. Obliczenia pieniężne.

EDUKACJA POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA
- wprowadzenie liter Ć,ć, ń

- wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach
- wzbogacanie słownictwa dotyczącego nazw zwierząt i warunków ich życia
- rozwijanie zainteresowań książkami popularnonaukowymi o zwierzętach
- czytanie wierszy Jana Brzechwy ze zbioru ,,ZOO”
- doskonalenie umiejętności czytania
- opisywanie ilustracji
- uczenie się na pamięć wierszy o zwierzętach
W nauce wykorzystujemy podręcznik od str. 24 do 29.
Z ćwiczeniówki dowolne ćwiczenia od str. 26 do 29.
Kaligrafia ćw. do wyboru od str.52 do 55.
W zeszycie piszemy wg wzoru z poprzednich lekcji litery ć  (wyraz ćma).
Pod literą ć zapisujemy wyrazy z ćw. 6 str.53 – kaligrafia
 Litera ń (wyraz słoń)
Pod literą ń zapisujemy wyrazy z ćw. 4 str 55 -kaligrafia.

EDUKACJA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA
- mierzenie za pomocą linijki

- odczytywanie godzin
- wprowadzenie liczb 19 i 20 oraz ich zapisu cyfrowego
- doskonalenie umiejętności liczenia
- dodawanie w zakresie 20
- obliczenia pieniężne
- budzenie zainteresowania przyrodą
- kształcenie umiejętności rozpoznawania ptaków
- poznanie sposobu rozmnażania się ptaków na podstawie ilustracji
- poznanie elementów, z których zbudowane są gniazda ptaków
Podręcznik str. 26- 29
W zeszycie wklejamy naklejki z liczbami i zapisujemy liczby 19 i 20
oraz wykonujemy zad. 4 str.29
Z ćwiczeniówki zadania do wyboru od str. 24 do 27
EDUKACJA MUZYCZNA
- poznanie gitary

- rytmizowanie wyliczanek
- określanie nastroju wysłuchanej muzyki
- określanie tempa muzyki

EDUKACJA PLASTYCZNA
- ,,Bocian w gnieździe „- wykorzystanie materiałów przyrodniczych w pracy plastycznej

EDUKACJA TECHNICZNA
- budki lęgowe dla szpaków

- wycinanie i łączenie elementów

EDUKACJA FIZYCZNA
- wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka

- doskonalenie skoków obunóż
- kształcenie zdolności koordynacyjnych

Zachęcam do korzystania z zaproponowanych już wcześniej stron internetowych oraz z programów TVP. TVP KULTURA, TVP ABC, TVP2 – WESOŁA NAUKA. Plan lekcji ,,Szkoły  z TVP ” jest dostępny na stronie internetowej.
Do projektu 24 proponuję następujące strony internetowe: szkolaztvp.pl.https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-10/
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-20/
https://www.matika.in/pl/#1
Zo -Zi ,,Znaki wielkanocy”  piosenka
Pachnąca wiosna – piosenka

Pozdrawiam – wychowawczyni


Język angielski 

Proszę, aby dzieci powtarzały słownictwo, które poznaliśmy do tej pory. Zachęcam także do korzystania z linków do stron internetowych, które podane są na stronie głównej szkoły przy języku angielskim. Zawarte tam ciekawe quizy, filmiki, testy gry pozwolą dzieciom uczyć się i utrwalać słownictwo poprzez zabawę.


Religia

Witam bardzo serdecznie.

Proszę o nauczenie i utrwalenie modlitw, które są na końcu podręcznika od religii.
Praca z podręcznikiem ucznia s.106.Zastanów się i otocz linią ,co pomaga nam w dobrej modlitwie.
Módl się o różnych porach dnia w różnych intencjach, a szczególnie modlitwą ,której nauczył nas sam Pan Jezus „Ojcze nasz”. 

Drodzy Uczniowie klasy pierwszej,

w dniu od 25 do 31 marca realizujemy projekt nr 23.
– Mali odkrywcy zbierają informacje
– Zwiastuny wiosny
– Monografia liczby 17 i 18
– Odczytywanie godzin
EDUKACJA POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA
Wprowadzenie liter N,n
Doskonalenie techniki czytania
Wyszukiwanie informacji w tekście i na ilustracji
Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
Nazywanie czynności
Z ćwiczeniówki proszę wykonać ćwiczenia: 2 str.22, 1 i 2 str.23 i  ćw.1 str.24
Kaligrafia ćw.5 i 6 str.51
W zeszycie proszę zapisać literę N i n wg wzoru z poprzednich lekcji
model  z cegiełek wyrazu z książki (Natalka), podział na sylaby, zapis liter w liniaturze (bardzo proszę zwrócić uwagę na zapis liter wg. podanego wzoru).
Inne ćwiczenia pozostawiam dla uczniów chętnych.
Podręcznik strony: 22-25.
EDUKACJA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
Mierzenie za pomocą linijki
Rozwiązywanie zadań tekstowych
Wprowadzenie liczb 17 i 18
Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 18
Zwiastuny wiosny
Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
Rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów
Doskonalenie poznawania świata za pomocą zmysłów
Z ćwiczeniówki wykonujemy ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ze strony 20; ćw 7 dla chętnych
Ze str.21 ćw.1, 2i3; ze str.22 ćw. 1 i ze str.23 ćw.1 i 2
W zeszycie zapisujemy liczbę 17 i 18
Podręcznik strony: 20 – 25. Z podręcznika do zeszytu zapisujemy tylko rozwiązanie do zadania 1 str.23 i zad. 1 str. 24. Pozostałe zadania dla chętnych.
EDUKACJA MUZYCZNA
Poznanie skrzypiec- budowa i brzmienie

Poznanie klucza wiolinowego
EDUKACJA PLASTYCZNA
Kosz z wiosennymi kwiatami – technika dowolna

EDUKACJA TECHNICZNA
Zegar – dawniej i dziś

Budowa zegara
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wzmacnianie obręczy barkowej

Wzmacnianie siły rąk, nóg i tułowia
Doskonalenie techniki kozłowania
W dalszym ciągu zachęcam do korzystania z podanych już wcześniej stron internetowych. Umieszczam jeszcze dodatkowe linki.
ww.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-20-graficznie_1_555
https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342
https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342
/learningapps.org/6819695
http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/kwiaty_wiosna.html
https://learningapps.org/1077304
http://pisupisu.pl/klasa1/ukladanki-zdan
https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-20/
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-20/


Serdecznie pozdrawiam i życzę owocnej pracy,

Wychowawczyni

Informatyka

Można korzystać ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  – w poszczególnych klasach w planie lekcji na kolejne dni jest zakładka – „zagraj,pokoloruj, zgadnij”.

 

Drodzy Uczniowie klasy I
W czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych proszę o utrwalenie materiału z projektu
nr 22
– Pory roku, miesiące i tygodnie
– Monografia liczby 15 i 16
– Kalendarz
EDUKACJA POLONISTYCZNO – SPOŁECZNA
– ćwiczenia spostrzegawczości
– doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji
EDUKACJA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
– rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
– proste obliczenia kalendarzowe
– nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia
– obserwacja zmian w przyrodzie w różnych porach roku
EDUKACJA MUZYCZNA
– nauka piosenki ,,Wiosenne porządki”
EDUKACJA TECHNICZNA
– poznanie budowy i działania miksera
EDUKACJA PLASTYCZNA
– Cztery pory roku – charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku- praca techniką dowolną
WYCHOWANIE FIZYCZNE
– zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę
– biegi z omijaniem przeszkód
– doskonalenie umiejętności toczenia piłki
– rozwijanie szybkości , zwinności i wytrzymałości
Zachęcam również do korzystania ze strony internetowej ZDALNELEKCJE.GOV.PL
klasa 1 – Krąg tematyczny WIOSNA ( ćwiczenia do wyboru wg zainteresowania dziecka) nie są to ćwiczenia obowiązkowe tylko dla uczniów chętnych. Polecam stronę  http://pisupisu.pl/  oraz materiały podane na szkolnej stronie internetowej.
Podane treści materiału z danego projektu będą realizowane do 25 marca 2020 roku.
Zachęcam również do przeczytania dowolnej bajki, baśni, wierszy których bohaterem są zwierzęta np. : ,,Koziołek Matołek”, ,,Kot w butach”, ,,Brzydkie kaczątko”, wiersze Jana Brzechwy.

Serdecznie pozdrawiam
Wychowawca Klasy I