Home » Klasa II

Klasa II


 

Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Dzień Ojca klasa II


 

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku (15.06.2020 r.)

angielski kl.2 15.06.(poniedz.)


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Boże Ciało klasa II


Religia

Temat do realizacji w załączniku:
Temat do realizacji w załączniku:

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku (01.06.2020 r.)

angielski kl.2. 01.06.


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Religia 51 temat klasa II – 28 maja.


Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku (26.05.2020 r.)


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Język angielski

Tematy do realizacji w załączniku (18.05.2020 r.):

angielski klasa 2. 18.05.


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

klasa II 45 temat


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku:

angielski klasa 2


Język angielski

Tematy do realizacji w załączniku:

język angielski klasa 2.


 

Religia

Tematy do realizacji w załączniku:
Religia klasa 2(6.05-7.05)

Religia
Temat do realizacji w załączniku:
Religia klasa II temat 44- 7 maja

Religia
Temat do realizacji w załączniku:
Religia klasa II- temat 43

Religia
Temat do realizacji w załączniku:
religia klasa2
48 temat – 29 – kwietnia
Maj najpiękniejszy miesiąc.

Religia
temat 42 z podręcznika
 Aktualizacja na czwartek – 23 kwietnia
    Msza Św. jest najdoskonalszym sposobem uwielbienia Pana Jezusa.Pan Bóg obecny w Eucharystii pod postaciami chleba i wina jednoczy nas między sobą.Odczytaj tekst biblijny z podręcznika (J13,34). Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń.
Pan Jezus nakazał,abyśmy miłowali bliźnich,żyli z nim w zgodzie i jedności.Możemy pomagać potrzebującym,pocieszać smutnych,dzielić się tym co mamy z innymi,modlić się za bliźnich.W ten sposób okazujemy miłość Panu Jezusowi.Dzięki uczestnictwu we Mszy Św. wzrastamy w przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi.Wyrazem tej miłości jest wzajemna troska  i pomoc bliźnim.We Mszy Św. jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem i ludźmi.Pomyśl;
- co robię,aby żyć w jedności z innymi?
- Jak uczestniczę we Mszy Św?
Narysuj ,jak można okazać miłość bliźniemu.(zeszyt ćw.- ćw.3)
Przypomnij sobie przykazanie miłości i pomódl się ze szczerego serca.Wypełniaj przykazanie miłości codziennie. Pamiętaj – bliźnim jest każdy człowiek.


Religia

  W Piśmie Św. czytamy „Ja jestem chlebem żywym,który zstąpił z nieba.Jeśli kto spożywa ten chleb,będzie żył na wieki.Chlebem, który Ja dam ,jest moje Ciało”(J 6,51).Podczas Mszy Św.Pan Jezus zaprasza nas na Ucztę.Zastawia dla nas stół i karmi swoim Ciałem.Eucharystia uświęca i daje siłę do przezwyciężania zła.Tę część Mszy Św., w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiarwuje się za nas i karmi nas swoim Ciałem nazywamy liturgią Eucharystyczną.(Wykonaj ćwiczenie w zeszycie ćw.1 i 2) – temat 41.
 W czasie każdej Mszy Św. możemy spotkać się z Panem Jezusem.Podziękuj Mu za to,że daje nam pokarm na życie wieczne. Pomyśl;
- Jak dziękuję Panu Jezusowi za to, że zaprasza mnie na Mszę Św.?
-Co czynię, by być lepszym dla bliźnich?
Wykonaj ćwiczenie 3 temat 41.(zeszyt ćw.)
W najbliższą niedzielę postaraj się uczestniczyć we Mszy Św..Narysuj symbole Eucharystii;hostię i kielich.(zeszyt ćwiczeń-ćw. 4 i 5)


Religia

Wiele lat,przed narodzeniem Pana Jezusa ,Izraelici składali Panu Bogu dary.W ten sposób chcieli uczcić Pana Boga,podziękować za wszelkie dobro,przeprosić za grzechy,czyli prosić o pomoc.Bóg przyjmował ofiary,które ludzie sładali ze szczerego serca.Pan Jezus złożył ofiarę Bogu.W każdej Mszy Św. Pan Jezus ofiarowuje się za nas i z nami Ojcu, karmi nas swoim Ciałem,uczy nas swoim słowem.Spotkanie z Bogiem w czasie Mszy Św. jest dla nas wszystkich wielkim darem.Możemy cieszyć się obecnością Pana Jezusa w Kościele.On nas zapewnia „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni ,aż do skończenia świata”(Mt 28,20).
 Naszym darem złożonym podczas Mszy Św. może być;modlitwa,przebaczenie,życzliwość,sumienne wykonywanie obowiązków,dobre zachowanie.Mogą to być także;nasze troski,cierpienia,problemy,radość,sukcesy.
Każda Msza Św. jest wielkim znakiem miłości Boga do człowieka.Powinniśmy każego dnia dziękować Bogu za Jego obecność we Mszy Św.,za szczególny dar- Jego ofiarę.
Pomyśl;
-Jak często dziękuję Panu Jezusowi za Jego obecność we Mszy Św.?
-Jak uczestniczę we Mszy Św.?
- Jaki dar mogę złożyć Panu Bogu?
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń – ćw. 1,2 i 3 – temat 40.


Religia

W niedzielę 19 kwietnia będziemy przeżywać NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
Obejrzyj film o św. Faustynie Sekretarce Bożego Miłosierdzia i o Bożym Miłosierdziu. Zapoznaj się z historią św. Faustyny. Pomódl się z rodzicami do Miłosierdzia Bożego Koronką do Miłosierdzia Bożego w dowolnej intencji.

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ


Religia

Kończy się czas Wielkiego Postu.Wkrótce będziemy przeżywać tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.Przed nami Triduum Paschalne czyli Trzy Święte Dni w ,których Pan Jezus dokonał naszego zbawienia.W Wielką Sobotę po 40 dniach Wielkiego Postu rozbrzmiewać będą radosne słowa „Allleluja!!”. Noc, w której Pan Jezus zmartwychwstał nazywa się nocą paschalną.Pan Jezus przeszedł ze śmierci do życia w chwale. Zmartwychwstanie Jezusa to największy cud, jest on postawą naszej wiary. Jezus zmartwychwstał, abyś Ty mógł żyć.Pomyśl, jak rozwijam swoją wiarę w Jezusa Chrystusa?
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń tematy związane ze Świętami Wielkanocnymi.
Na zbliżające się Święta Wielkanocne, życzę Wam , aby zmartwychwstały Chrystus przyniósł : pokój,radość,miłość,wiarę i siłę w tych trudnych chwilach pandemii. Wesołego Alleluja !!! Pamiętajcie o modlitwie i żyjcie w przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi.


Religia

Pomódl się Drogą Krzyżową:

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674


Religia – temat 36

Msza Św. jest ucztą, na którą zaprasza nas sam Pan Jezus.Pan Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę w ……..(rozwiąż ćw. 1 i wpisz brakujący wyraz).
Odczytaj tekst biblijny z podręcznika (Mk 14,22-24) i rozwiąż ćw. 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń.Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb w swoje Ciało a wino w swoją Krew.W ten sposób ustanowił Najświętszy Sakrament.W Wielki Czwartek Pan Jezus odprawił pierwszą Mszę Św. oraz ustanowił sakrament kapłaństwa.Zrób 4 ćw. i naucz się tej modlitwy na pamięć. Podziękuj Panu Bogu za to, że możesz się z Nim spotkać na Mszy Św.(zeszyt ćwiczeń – ćw.5).


Religia

Tydzień przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus przybył do Jerozolimy.Wjechał tam na osiołku.Mieszkańcy Jerozolimy witali Go bardzo radośnie.; jak Króla.Rzucali na drogę zielone gałązki palm i wznosili okrzyki.Hosanna! Słowo to oznacza cześć, chwałę.Odczytaj fragment Pisma Św.(Mk 11,9) z podręcznika.Wydarzenia uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy obchodzimy w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu- w Niedzielę Palmową.Rozpoczyna ona Wielki Tydzień.W Niedzielę Palmową przychodzimy do kościoła z palmą.W ten dzień oddajemy cześć Panu Jezusowi,przypominamy o Jego wjeździe do Jerozolimy i modlimy się ze wszystkimi, śpiewając „Hosanna.Zrób ćwiczenia 1,2,3,4,5 z ćwiczeniówki, temat 35 .


Język angielski

Proszę, aby dzieci powtarzały słownictwo, które poznaliśmy do tej pory. Zachęcam także do korzystania z linków do stron internetowych, które podane są na stronie głównej szkoły przy języku angielskim. Zawarte tam ciekawe quizy, filmiki, testy gry pozwolą dzieciom uczyć się i utrwalać słownictwo poprzez zabawę.


Religia

Witam bardzo serdecznie.

Proszę o nauczenie i utrwalenie modlitw z końca podręcznika do religii.

Naucz się na pamięć siedem grzechów głównych.

Narysuj, jak możesz przeprosić Pana Jezusa za grzechy.
Pomyśl;
-Jak przepraszać Pana Boga za grzechy?
-Jaki jestem dla innych ludzi?
-Jaka jest moja postawa w czasie modlitwy?
Módl się każdego dnia w różnych intencjach. Postaraj się wykonać dobry uczynek i zrób to z serca.

Informatyka

Można korzystać ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  – w poszczególnych klasach w planie lekcji na kolejne dni jest zakładka – „zagraj,pokoloruj, zgadnij”.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy drugiej,

Tak jak do tej pory kontaktujemy się poprzez naszą aplikację Class Dojo. Tam znajdziecie stosowne instrukcje. Zapraszam piszcie w razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów. Pamiętajcie to nie są dodatkowe ferie! To jest kwarantanna! Wykorzystajcie ten czas jak najbardziej efektywnie.   Wychowawca klasy II.