Home » Klasa III

Klasa III

 

Projekt numer 36: 

Realizowany będzie w dniach 22.06-25.06.2020 r.

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku (15.06.2020 r.)

angielski kl.3. 15.06.(poniedz.)


Projekt numer 35: 

Realizowany będzie w dniach 15.06-19.06.2020 r.

 Projekt numer 34: 

Realizowany będzie w dniach 08.06-12.06.2020 r.
Realizacja podstawy w załączniku:

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku (01.06.2020 r.)

 Projekt numer 33: 

Realizowany będzie w dniach 01.06-05.06.2020 r.

Religia

Realizacja podstawy w załączniku:

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku (26.05.2020 r.)

angielski klasa 3 26.05.


Projekt numer 32: 

Realizowany będzie w dniach 22.05-29.05.2020 r.

Projekt-numer-32


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Religia klasa 3 (19.05 – 22.05)


Język angielski

Tematy do realizacji w załączniku (18.5.2020 r):

angielski klasa 3. 18.05.


Projekt numer 31: 

Realizowany będzie w dniach 18.05-22.05.2020 r.

Projekt-numer-31


Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Język angielski

Realizacja podstawy w załączniku:


Projekt numer 30:

Realizowany będzie w dniach 11.05 – 15.05.2020r.

Projekt-numer-30


Język angielski

Tematy do realizacji w załączniku:

Język angielski klasa 3.


 

Religia

Tematy do realizacji w załączniku:

Projekt numer 29: 

Realizowany będzie w dniach 04.05-08.05.2020 r.

Religia

(28.04 do 30.04)
Tematy do realizacji w załączniku:

Projekt numer 28: 

Realizowany będzie w dniach 27.04-30.04.2020 r.

Religia

Odkrywamy Eucharystię, Mszę świętą.

Na początku pomódl się i podziękuj Jezusowi za to że jest obecny w Eucharystii jako Żywy i Zmartwychwstały: Akt wiary, Akt nadziei, Akt miłości;

Uzupełnij tematy w ćwiczeniówce:

Pan Jezus rozmawia z nami w liturgii słowa s. 74;

Pan Jezus uczy nas wiary – „Wyznanie wiary” s. 76;

Powierzamy Bogu siebie i innych – modlitwa wiernych s. 78;

Pomódl się 10 różańca tajemnica światła – Ustanowienie Eucharystii;

Obejrzyj i pomyśl o Eucharystii o wielkiej miłości Pana Jezusa, zapragnij Pana Jezusa Eucharystycznego;

https://gloria.tv/post/AzP3nQKjBj9j2pzPbwai84ePj

Znajdź i obejrzyj wolnym czasem wraz z rodzicami wspaniały film dla dzieci o Eucharystii „Największy z cudów”


Projekt numer 27: 

Realizowany będzie w dniach 20.04-24.04.2020 r.
Jak tworzymy filmy? Nasze marzenia i nasze plany. Zakładamy dziennik przyrodnika. Ciekawostki, które możemy notować w dzienniku. Liczby 4-cyfrowe. Zadania tekstowe.
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA:
-Czytanie tekstu ,,Amelka i ekipa filmowa” 
-poszerzenie słownika czynnego dzieci, zwroty i wyrażenia związane z tematyka filmowa 
-ćwiczenia w pisaniu zdań pytających i oznajmujących na podany temat 
-poznanie etapów powstania filmu 
-poznanie gatunków filmowych 
-odgrywanie scenek dramowych, wchodzenie w role aktora, reżysera
Teksty do czytania:
,,Amelka i ekipa filmowa” Katarzyna Majgier, 
,,Jak powstaje film”
Podręcznik polonistyczno-społeczny strona 40-43
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 70-79
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
-zapisywanie liczb słownie 
-wykonywanie obliczeń kalendarzowych, pomiarowych 
-wykonywanie obliczeń pieniężnych 
-rozwiązywanie zadań 
-gry i zabawy matematyczne 
-poznanie i uzupełnianie ciekawostek z ,,Dziennika przyrodnika”
-poszukiwanie informacji w różnych źródłach, typu album przyrodniczy, encyklopedia, internet. 
 
Podręcznik matematyczno-przyrodniczy strona 40-45 – zadania do wyboru.
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze strona 44-51
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-Projektowanie okładki do dziennika przyrodnika (dowolna technika) 
EDUKACJA TECHNICZNA:
-Przygotowanie rekwizytów do scenek filmowych 
EDUKACJA MUZYCZNA:
-Słuchanie motywów muzycznych do filmu ,,W pustyni i w puszczy”
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
-zabawy ruchowe przy muzyce 

Pozdrawiam,
Wychowawca Klasy III 
Bożena Lichota


Religia

Aktualizacja: 15.04 – 19.04.2020 r.

W niedzielę 19 kwietnia będziemy przeżywać NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
Obejrzyj film o św. Faustynie Sekretarce Bożego Miłosierdzia i o Bożym Miłosierdziu. Zapoznaj się z historią św. Faustyny. Napisz w zeszycie kilka zdań o Bożym Miłosierdziu i o św. Faustynie na podstawie filmu:


https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ

Ułóż krótką modlitwę do Miłosierdzia Bożego w dowolnej intencji, zapisz w zeszycie i pomódl się z wiarą i sercem. Modlitwa niech będzie płynąca z serca.

Obejrzyj film o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i znajdź w Piśmie Świętym krótki fragment o Zmartwychwstaniu J 20, 1-9 i podziękuję Jezusowi, że pokonał śmierć, szatana, grzech, zło i poproszę abym był świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego w codziennym życiu.

https://www.youtube.com/watch?v=IcU94EeMVps

W niedzielę Bożego Miłosierdzia Bożego pomodlę się Koronką do Bożego Miłosierdzia wraz z moją rodziną. Zachęcam do codziennego odmawiania Koronki.

https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA


Kontynuacja projektu 26 realizowana w dniach 15-17.04.2020 r.

Wychowawca klasy III 
Bożena Lichota

Projekt numer 26: 

Realizowany będzie w dniach: 06.04-10.04.2020 r.
Przedsiębiorczość – a co to takiego? Poznanie ziół i roślin leczniczych, które wpływają na nasze zdrowie. Zadania tekstowe. Liczby wielocyfrowe.
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA: 
-Czytanie tekstu ,,Rekinki biznesu”, ,,Wstęp do serii o Magicznym Drzewie”, ,,Czerwone Krzesło”
-Wypowiedzi na temat: Co to znaczy być przedsiębiorczym człowiekiem?
-Zapoznanie z zawiadomieniem jako formą wypowiedzi pisemnej 
-Pisanie dialogu do scenki 
-Utrwalenie pisowni wyrazów z: ą, ę, om, em
Teksty do czytania:
,,Rekinki biznesu”, ,,Wstęp do serii o magicznym drzewie”, ,,Czerwone Krzesło”
Podręcznik polonistyczno-społeczny strona 36-39
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 62-69 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
-dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym liczb trzycyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego 
-mnożenie i dzielenie pełnych setek typu: 2×100=, 200:2=
-mnożenie i dzielenie liczb typu: 10×10=, 100:10=
-poznanie właściwości ziół i roślin leczniczych 
Podręcznik matematyczno-przyrodniczy strona 36-39 – zadania do wyboru.
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze strona 38-43
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-zioła i rośliny lecznice wokół nas (farba plakatowa, akwarela)
EDUKACJA TECHNICZNA:
-Wykonanie kwiatów z bibuły i tworzenie z nich bukietów 
EDUKACJA MUZYCZNA:
-Dowolne piosenki o wiośnie 
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
-Wykorzystanie rożnego rodzaju piłek do korekcji wad postawy
Dodatkowo zachęcam do skorzystania z harmonogramu zdalnych lekcji znajdującego się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji3
Gdzie można skorzystać z ciekawych filmów i materiałów dydaktycznych.

Religia

Nauczę się modlitw, które jeszcze nie zaliczyłem.

Nauczę się na pamięć formuły spowiedzi.

Pomódl się Drogą Krzyżową:

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674


Projekt numer 25: 

Realizowany będzie w dniach: 30.03-03.04.2020 r.
Pradawna Polska, czyli początki naszego państwa. Obserwacja rozwoju rośliny. Liczby wielocyfrowe. Zadania tekstowe. 
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA: 
-doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstów informacyjnych
-wyszukiwanie informacji zawartych w tekście: poznanie historii powstania państwa polskiego
-pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat
-pierwszy władca Mieszko I, pierwszy król Bolesław Chrobry 
-redagowanie pytań i odpowiedzi
-redagowanie zaproszenia
Teksty do czytania:
,,O czterech muzykantach z Bremy” – Bracia Grimm, ,,Baśnie domowe i dziecięce”
Wiersz pod tytułem ..Marzenia” J. Kulmowej
Podręcznik polonistyczno-społeczny strona 32-35
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 54-61
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
-stosowanie w praktyce kolejności wykonywania działań
-zapis liczb słownie 
-zapis liczb cyframi 
-obserwacja rozwoju rośliny (założenie hodowli wybranej rośliny)
Podręcznik matematyczno-przyrodniczy strona 32-35 – zadania do wyboru.
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze strona 32-37 
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-Wiosna wokół nas – technika dowolna
EDUKACJA TECHNICZNA:
-kontynuacja projektu: album przeczytanych książek 
EDUKACJA MUZYCZNA:
-poznanie pierwszego hymnu Polski: ,,Bogurodzica”.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
-doskonalenie umiejętności czworakowania i pełzania.
Dodatkowo zachęcam do skorzystania z harmonogramu zdalnych lekcji znajdującego się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji3 gdzie można skorzystać z ciekawych filmów i materiałów dydaktycznych. 


Język angielski
Proszę, aby dzieci powtarzały słownictwo, które poznaliśmy do tej pory. Zachęcam także do korzystania z linków do stron internetowych, które podane są na stronie głównej szkoły przy języku angielskim. Zawarte tam ciekawe quizy, filmiki, testy gry pozwolą dzieciom uczyć się i utrwalać słownictwo poprzez zabawę. 

Informatyka

Można korzystać ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  – w poszczególnych klasach w planie lekcji na kolejne dni jest zakładka – „zagraj,pokoloruj, zgadnij”.


Drodzy uczniowie,

Projekt nr 24 realizujemy w dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r.:
-Kto? Dlaczego? Kiedy? Uwielbiamy pytać! Jak radzimy sobie ze zjawiskami zagrażającymi naszej planecie?
-Obliczenia pieniężne: cena, wartość, ilość. Zadania różne.
Edukacja polonistyczno-społeczna.
– czytanie ze zrozumieniem tekstu beletrystycznego „Skąd się biorą dziury w serze?”
-tworzenie instrukcji wykonania sera, za pomocą zdań rozkazujących
-układanie i zapisywanie pytań do wyróżnionych w zdaniach wyrazów
-powtórzenie i utrwalenie rymów oraz wersów w wierszu
-ukazywanie różnych forum czarownika
-doskonalenie umiejętności układania tekstów, dialogów i zdań
-wdrażanie do stosowania przecinka podczas wyliczania
-ćwiczenie pisowni znaków interpunkcyjnych
-tworzenie krótkiej notatki o książce lub filmie
Tekst do przeczytania: „Historyjki dla ciekawskich dzieci” tłumaczyła Mirosława Sobolewska s.28-30
Wiersz: „Skąd się bierze dziura w serze” L.J. Kern s.31
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne s.44-53
Edukacja matematyczno-przyrodnicza.
-obliczenia pieniężne
-porządkowanie liczb trzycyfrowych malejąco lub rosnąco
-przybliżenie zjawisk zagrażających naszej planecie, np. kwaśne deszcze, dziura ozonowa i smog
-poznanie sposobów i form ochrony przyrody przez człowieka
Podręcznik matematyczno-przyrodniczy s.28-31
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze s.26-31
Edukacja muzyczna.
-słuchanie utworu muzyki klasycznej J. Straussa „Odgłosy wiosny”
-interpretacja plastyczna dzieła muzycznego
Edukacja plastyczna.
-Skarby przyrody w moim regionie – wykonanie prostego projektu plastycznego
Edukacja techniczna.
-serowe fantazje na urodzinowe przyjęcie
-rozwijanie pomysłowości i kreatywności w działaniu
Wychowanie fizyczne.
-doskonalenie rzutów i chwytów
-praca nad własnym ciałem i słabymi stronami.

Wychowawca Klasy III
Bożena Lichota
Drodzy uczniowie,
Realizujemy projekt numer 23:
-Nasza współczesna mądrość
-Górskie parki narodowe, pomniki przyrody i rezerwaty
-Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych
EDUKACJA POLONISTYCZNO – SPOŁECZNA:
-ćwiczenia w pisaniu i układaniu zdań rozkazujących
-upraszczanie i rozwijanie zdań
-ćwiczenia pisowni wyrazów z ó niewymiennym: samodzielne wyszukiwanie wyrazów
-tekst do czytania ,,ADHD” Tomasz Jastrun oraz tekst informacyjny ,,Po co nam mózg?”
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
-utrwalenie rozumienia pojęć: jedność, dziesiątka, setka – wdrażanie do dodawania i odejmowania sposobem pisemnym
-krajobraz Narodowego Parku Gór Stołowych
-przybliżenie roślin i zwierząt występujących na terenie parku
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-co widzi moje oko? ~ posługiwanie się plamą i linią jako środkami wyrazu plastycznego.
EDUKACJA TECHNICZNA:
-wykonanie albumu o parkach narodowych zgodnie z własnym pomysłem.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
-rozwijanie skoczności i zręczności.
Dodatkowo zachęcam do skorzystania z harmonogramu zdalnych lekcji znajdującego się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji3
Gdzie można skorzystać z ciekawych filmów i materiałów dydaktycznych.
Powyższy projekt realizujemy w dniach: od 16.03.2020 do 22.03.2020.
Wychowawca Klasy III
Bożena Lichota