Home » Klasa III

Klasa III

Religia

Nauczę się modlitw, które jeszcze nie zaliczyłem.

Nauczę się na pamięć formuły spowiedzi.

Pomódl się Drogą Krzyżową:

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674


,,Projekt numer 25: 

Realizowany będzie w dniach 30.03-03.04.2020 r.
Pradawna Polska, czyli początki naszego państwa. Obserwacja rozwoju rośliny. Liczby wielocyfrowe. Zadania tekstowe. 
EDUKACJA POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA: 
-doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstów informacyjnych
-wyszukiwanie informacji zawartych w tekście: poznanie historii powstania państwa polskiego
-pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat
-pierwszy władca Mieszko I, pierwszy król Bolesław Chrobry 
-redagowanie pytań i odpowiedzi
-redagowanie zaproszenia
Teksty do czytania:
,,O czterech muzykantach z Bremy” – Bracia Grimm, ,,Baśnie domowe i dziecięce”
Wiersz pod tytułem ..Marzenia” J. Kulmowej
Podręcznik polonistyczno-społeczny strona 32-35
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 54-61
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
-stosowanie w praktyce kolejności wykonywania działań
-zapis liczb słownie 
-zapis liczb cyframi 
-obserwacja rozwoju rośliny (założenie hodowli wybranej rośliny)
Podręcznik matematyczno-przyrodniczy strona 32-35 – zadania do wyboru.
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze strona 32-37 
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-Wiosna wokół nas – technika dowolna
EDUKACJA TECHNICZNA:
-kontynuacja projektu: album przeczytanych książek 
EDUKACJA MUZYCZNA:
-poznanie pierwszego hymnu Polski: ,,Bogurodzica”.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
-doskonalenie umiejętności czworakowania i pełzania.
Dodatkowo zachęcam do skorzystania z harmonogramu zdalnych lekcji znajdującego się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji3 gdzie można skorzystać z ciekawych filmów i materiałów dydaktycznych. 


Język angielski
Proszę, aby dzieci powtarzały słownictwo, które poznaliśmy do tej pory. Zachęcam także do korzystania z linków do stron internetowych, które podane są na stronie głównej szkoły przy języku angielskim. Zawarte tam ciekawe quizy, filmiki, testy gry pozwolą dzieciom uczyć się i utrwalać słownictwo poprzez zabawę. 


Informatyka

Można korzystać ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  – w poszczególnych klasach w planie lekcji na kolejne dni jest zakładka – „zagraj,pokoloruj, zgadnij”.


Drodzy uczniowie,

,,Projekt nr 24 realizujemy w dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r.:
-Kto? Dlaczego? Kiedy? Uwielbiamy pytać! Jak radzimy sobie ze zjawiskami zagrażającymi naszej planecie?
-Obliczenia pieniężne: cena, wartość, ilość. Zadania różne.
Edukacja polonistyczno-społeczna.
– czytanie ze zrozumieniem tekstu beletrystycznego „Skąd się biorą dziury w serze?”
-tworzenie instrukcji wykonania sera, za pomocą zdań rozkazujących
-układanie i zapisywanie pytań do wyróżnionych w zdaniach wyrazów
-powtórzenie i utrwalenie rymów oraz wersów w wierszu
-ukazywanie różnych forum czarownika
-doskonalenie umiejętności układania tekstów, dialogów i zdań
-wdrażanie do stosowania przecinka podczas wyliczania
-ćwiczenie pisowni znaków interpunkcyjnych
-tworzenie krótkiej notatki o książce lub filmie
Tekst do przeczytania: „Historyjki dla ciekawskich dzieci” tłumaczyła Mirosława Sobolewska s.28-30
Wiersz: „Skąd się bierze dziura w serze” L.J. Kern s.31
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne s.44-53
Edukacja matematyczno-przyrodnicza.
-obliczenia pieniężne
-porządkowanie liczb trzycyfrowych malejąco lub rosnąco
-przybliżenie zjawisk zagrażających naszej planecie, np. kwaśne deszcze, dziura ozonowa i smog
-poznanie sposobów i form ochrony przyrody przez człowieka
Podręcznik matematyczno-przyrodniczy s.28-31
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze s.26-31
Edukacja muzyczna.
-słuchanie utworu muzyki klasycznej J. Straussa „Odgłosy wiosny”
-interpretacja plastyczna dzieła muzycznego
Edukacja plastyczna.
-Skarby przyrody w moim regionie – wykonanie prostego projektu plastycznego
Edukacja techniczna.
-serowe fantazje na urodzinowe przyjęcie
-rozwijanie pomysłowości i kreatywności w działaniu
Wychowanie fizyczne.
-doskonalenie rzutów i chwytów
-praca nad własnym ciałem i słabymi stronami.

Wychowawca Klasy III
Bożena Lichota
Drodzy uczniowie,
Realizujemy projekt numer 23:
-Nasza współczesna mądrość
-Górskie parki narodowe, pomniki przyrody i rezerwaty
-Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych
EDUKACJA POLONISTYCZNO – SPOŁECZNA:
-ćwiczenia w pisaniu i układaniu zdań rozkazujących
-upraszczanie i rozwijanie zdań
-ćwiczenia pisowni wyrazów z ó niewymiennym: samodzielne wyszukiwanie wyrazów
-tekst do czytania ,,ADHD” Tomasz Jastrun oraz tekst informacyjny ,,Po co nam mózg?”
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
-utrwalenie rozumienia pojęć: jedność, dziesiątka, setka – wdrażanie do dodawania i odejmowania sposobem pisemnym
-krajobraz Narodowego Parku Gór Stołowych
-przybliżenie roślin i zwierząt występujących na terenie parku
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-co widzi moje oko? ~ posługiwanie się plamą i linią jako środkami wyrazu plastycznego.
EDUKACJA TECHNICZNA:
-wykonanie albumu o parkach narodowych zgodnie z własnym pomysłem.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
-rozwijanie skoczności i zręczności.
Dodatkowo zachęcam do skorzystania z harmonogramu zdalnych lekcji znajdującego się na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji3
Gdzie można skorzystać z ciekawych filmów i materiałów dydaktycznych.
Powyższy projekt realizujemy w dniach: od 16.03.2020 do 22.03.2020.
Wychowawca Klasy III
Bożena Lichota