Home » Klasa IV

Klasa IV

KLASA IV

Plastyka

Temat : Tworzymy przez cały rok - dekoracje wielkanocne.

Dużymi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne. Będą one inne niż do tej pory, bez odwiedzin dalszej rodziny i znajomych, ale zróbmy sobie małą przyjemność i stwórzmy: ozdobę wielkanocną, stroik, kartkę wielkanocną, pisankę- takie jest wasze zadanie.

Do swoich prac możecie wykorzystać dowolne materiały. Wybieracie sobie i tworzycie jedną z wyżej wymienionych form dekoracji. Używajcie materiałów naturalnych (ekologicznych) i tych, które macie aktualnie w domu.

Bardzo proszę o  przesyłanie zdjęć swoich prac- nie róbcie sobie zaległości.

Przypominam, zdjęcia wysyłamy na adres mailowy:  plastycznastrefa@interia.pl


Religia

Triduum Paschalne – Moda na Boga.

https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

Obejrzyj film i zrób notatkę o Triduum Paschalnym.

Pomódl się Drogą Krzyżową:

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674


Matematyka

Aktualizacja:01-08.04.2020 r.

Temat: Różne zapisy ułamka dziesiętnego.

str.191/192 zadania 1,2,3,4,5,6 str.192/193.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

str.194/195 zadania 1.2.3.4.5.6.7.8.9 str.195/196/197

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

str.198/199 zadania 1.2.3.4.5.6.7 str.199/200

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

str. 201/202 zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 str.202/203


Przyroda

Aktualizacja: 01-08.04.2020 r.
Temat :Choroby którymi można się zarazić.
1. Wykonaj notatkę w zeszycie
    – podaj definicję choroby, co to są drobnoustroje chorobotwórcze, choroby pasożytnicze i pasożyty.
    – wymień choroby przenoszone drogą oddechową, drogą pokarmową i przez uszkodzoną skórę
2 Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1,2,4,5  ze stron 76-77

  Proszę o systematyczne uczenie się i wykonywanie zadanych poleceń.


Informatyka

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tz. dzień w którym otrzymaliście informacje.

Temat: Programujemy z Baltiem. Ćwiczenia.

1. Wykonaj zadania 4 str.61 – 9, 10, 11- str.62.

Proszę wykonanie ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa ( każdy wpisuje swoje ) i przesłać do nauczyciela na adres atos600@wp.pl wykonajcie zdjęcia i przyślijcie na wskazany adres. Ćwiczenia zostaną ocenione, a oceny wpisane do dziennika w najbliższym terminie. Zachęcam Was do aktywności.


Technika

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tz. dzień w którym otrzymaliście informacje.

Temat: Manewry na drodze – wymijanie, omijanie , wyprzedzanie.

2. Przeczytać tekst z podręcznika  str.50.

3. Wykonaj w zeszycie ćw. 5 oraz  ćw. 6 ćw. 7.

Proszę wykonanie ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa ( każdy wpisuje swoje ) i przesłać do nauczyciela na adres atos600@wp.pl wykonajcie zdjęcia i przyślijcie na wskazany adres. Ćwiczenia zostaną ocenione, a oceny wpisane do dziennika w najbliższym terminie. Zachęcam Was do aktywności.


Język angielski

01.04 ( środa)

Subject: „There’s a TV”- ćwiczenia w czytaniu, praca z tekstem.

 1. Przeczytajcie tekst na str.56 – wypiszcie wyrażenia z fioletowej ramki oraz inne, których nie znacie.
 2. Ćw.2/56 – ustnie.
 3. Ćw. 4/57- ustnie.
 4. Ćw. 6/57 – napiszcie w zeszytach.
 5. Ćw.7/57 – w zeszytach
 6. Dla chętnych przeczytać tekst na str.52 i wykonać do niego ćwiczenia – ustnie.

03.04 ( piątek)

Subject: My room – nazwy mebli.

 1. Poćwiczcie czytanie tekstu ze str. 56.
 2. Wypiszcie w zeszytach z ćw.1/58 z ramki nazwy mebli ze znaczeniem polskim.
 3. Ćw.2/58 – ustnie.
 4. Ćw. 3/58 – ustnie.

Historia

tydzień od 30.03 – 03.04
- Zapiszcie w zeszycie temat: Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego?
- Przeczytajcie informacje z podręcznika s. 112-115.
- Zróbcie notatkę (tabela s. 115).
- obejrzyjcie przygotowaną przeze mnie prezentację (załącznik)
- większość z was pięknie zaliczyła 4 zwrotki hymnu, Ci którym się to nie udało mają szansę się wykazać po powrocie do szkoły.
kółko historyczne (kl. IV)
Proponuję wam pracę nad projektem: „Moda poprzez wieki”. Na kartkach formatu A4 zrobicie rysunki strojów z różnych epok (1 kartka – 1 strój), dziewczęta zajmą się strojami kobiet, a chłopcy mężczyzn. Oczywiście znajdźcie w Internecie stroje różnych stanów (szlachty, mieszczan, chłopów). Wykonajcie to zadanie bardzo starannie, pokolorujcie, powstanie wtedy piękny album, który złożymy w całość. Paulina i Stasio szukają mody średniowiecza, Lena i Bartek – renesansu, Martynka i Ernest – oświecenia, Nicola i Przemek – XIX wieku. Ubieramy postacie od stóp do nakrycia głów. Macie na to cały ten czas zanim nie wrócimy do szkoły, ale nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę.


Język angielski 

30.03. (poniedziałek)

Subject:  Repetytorium 4 – ćwiczenia powtórzeniowe.

Bazując na utrwalonych wiadomościach z rozdziału 4, wykonajcie ćwiczenia na str. 108 podręcznika. Uważnie czytajcie polecenia.

Ćw. 1/108 – w całości do zeszytu.

Ćw. 2,3/108 – do zeszytu przepiszcie tylko zdania z uzupełnioną luką.

Ćw.4/108 – w całości do zeszytu.


Informatyka

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tz. dzień w którym otrzymaliście informacje.

Temat: Programujemy z Baltiem.

1. Odpowiedz na pytania 1,2,3,5,7 str.61 wykonaj zadania 5,6,8 str.62 podaję link do pobrania Baltie http://www.wodip.opole.pl/baltie/    (Baltie 3: wersja 3.7- Baltie próbny po zainstalowaniu kliknij x później.

Proszę wykonanie ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa ( każdy wpisuje swoje ) i przesłać do nauczyciela na adres atos600@wp.pl wykonajcie zdjęcia i przyślijcie na wskazany adres. Ćwiczenia zostaną ocenione, a oceny wpisane do dziennika w najbliższym terminie. Zachęcam Was do aktywności.


Technika

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tz. dzień w którym otrzymaliście informacje.

Temat: Manewry na drodze.

2. Przeczytać tekst z podręcznika od str.48 do 51

3. Wykonaj w zeszycie ćw. 1 w ćw. 2 przyjrzyj się ilustracji następnie odczytaj w odpowiedniej kolejności działania rowerzysty włączającego się do ruchu i zapisz w zeszycie, ćw.3 /49 oraz ćw. 4/49

Proszę wykonanie ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa ( każdy wpisuje swoje ) i przesłać do nauczyciela na adres atos600@wp.pl wykonajcie zdjęcia i przyślijcie na wskazany adres. Ćwiczenia zostaną ocenione, a oceny wpisane do dziennika w najbliższym terminie. Zachęcam Was do aktywności.


Język angielski 27.03  (piątek)

Subject: Utrwalenie materiału z rozdz. 4.

 1. Przypomnijcie sobie nazwy przedmiotów szkolnych (str.46) oraz nazwy przedmiotów, które posiadamy (str. 50) – ustnie.
 2. Jak pytamy o posiadanie czegoś? -  przeczytajcie jeszcze raz dialog na str.48 i ćw. 2/48.
 3. Przypomnijcie sobie, jak tworzymy pytania z czasownikiem,,have got” i odpowiadamy na nie – str.49 – ustnie.
 4. Jeśli już powtórzyliście wszystkie powyższe wiadomości, wykonajcie ćwiczenia na str. 53. Gdy jest to konieczne lub nie jesteście czegoś pewni, sprawdzajcie w podręczniku.

● ćw. 1,2i 6/53 – napiszcie w całości w zeszytach.

● ćw. 3,4 i 5/53 – napiszcie po 3 zdania z każdego ćwiczenia w zeszytach.


Muzyka

aktualizacja: 23-27.03.2020 r.

Proszę odczytać zapis nutowy nazwami solmizacyjnymi, wystukać rytm i nauczyć się grać na flecie lub dzwonkach fragmentu mel.,, Pojedziemy na łów” -Warsztat muzyczny -22-str. 93- ćwiczenie 5.


Plastyka

Temat lekcji: Tajemnice linii i kreski.

Należy kliknąć w podany poniżej link. Znajdziecie w nim ciekawie opracowaną lekcje plastyki z przykładami oraz filmikami dotyczącymi  tematu. Fotografie wykonanego  zadania (ręka – gra z kostką )  proszę przesłać na adres mailowy : plastycznastrefa@interia.pl  lub po powrocie do szkoły przynieść nauczycielowi, ponieważ prace będą oceniane.  Miłej nauki.

KLIKNIJ W LINK:

https://planetaplastyki.blogspot.com/2020/03/tajemnice-linii-i-kreski.html?m=1


Przyroda

Temat: Zdrowy styl życia.
1. Wymień w punktach w zeszycie zasady zdrowego stylu życia.
2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1,2,4,5 strona 73 – 75.

Język angielski     25.03.2020 (środa)

Subject: Opisujemy siebie i inne osoby.

 1. Przeczytajcie tekst na str.51 i starajcie się go zrozumieć.
 2. Na podstawie tekstu zdecydujcie, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe – ćw.5/51- ustnie.
 3. Ćw.7/51napiszcie w zeszytach według podanego przykładu. Zamiast o koleżance lub koledze, możecie napisać o sobie.

Matematyka

aktualizacja: 25-30.03.2020 r.

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowych.

Podręcznik str. 186,187,189. Zadania: 2,3,4,5 str.188. Zadania:1,2,3,4 str.190.


Historia

aktualizacja: 23-27.03.2020 r.

Temat 17 w podręczniku s. 106-111.

Witam, zanim przejdziemy do powstania kościuszkowskiego, chciałabym abyście:

1/ obejrzeli film:

https://epodreczniki.pl/b/bajkowo-o-rozbiorach-rzeczypospolitej/P98XNE2HZ,

Pomiń ćw. interaktywne, które mogą być za trudne i przejdź od razu do podsumowania – przepisz do zeszytu te 7 punktów, wcześniej zapisz temat: Powstanie kościuszkowskie.

2/ Przeczytaj z podręcznika podrozdział: Dwa rozbiory Polski.

3/ Teraz popracujesz z mapą w podręczniku s. 107: Zapoznaj się z legendą mapy, a następnie zapisz w zeszycie:

ćw. 1: Wypisz w słupku następujące miasta: Lwów, Mińsk, Poznań, Toruń, Witebsk, Kamieniec Podolski – określ, jakie państwo i w którym zaborze je zajęło.

Prześlij je do sprawdzenia na adreshistoriapspkrepa@gmail.com  do końca tego tygodnia.

Na dzisiaj możesz sobie zrobić przerwę. Do punktu 4/ przejdź kolejnego dnia, ale jeszcze w tym tygodniu.

4/ Przeczytaj tekst z podręcznika s. 108-111.

5/ z poniższego materiału obejrzyj jedynie film:

https://epodreczniki.pl/b/kosciuszke-bog-pozwolil/PtugIdWxC

Pomiń ćw. interaktywne, jako podsumowanie przepisz do zeszytu tabelę s. 111.


Matematyka

aktualizacja: 23.03.2020 r.

Temat lekcji: Ułamki o mianownikach 10,100,1000.

podręcznik str. 182/183 zadania: str.181 (1,2,3,4,5).


Lekcja wychowawcza

Witam, moi drodzy mieliśmy 30 marca pojechać na operę do Lublina, może jeszcze tam pojedziemy.
Dziś proponuję wam obejrzenie on-line opery dla dzieci pt. „Bajko, gdzie jesteś” na stronie Teatru Narodowego.
Miłego oglądania w gronie rodzinnym. Pozdrawiam Hanna Krukowska


Historia

Jan III Sobieski https://www.youtube.com/playlist?list=PLa4HQGLMt17OJlfEMYZRwYWaq5S6n1O5C


Język polski

W dniach 17- 20.03.2020 r. zachęcam do pracy z Zeszytem ćwiczeń do języka polskiego kl. IV. Proszę o wykonanie brakujących ćwiczeń z rozdziałów, które do tej pory zostały omówione.

 - Głoska, litera, sylaba

- Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące

-  Rzeczownik i jego odmiana

- Przymiotnik i jego odmiana

- Czasownik i jego odmiana

-  Przysłówek ( wszystkie ćwiczenia zostały wykonane)

W większości brakuje po 2-3 ćwiczenia do uzupełnienia. Jeżeli napotkacie trudność zachęcam do odświeżenia informacji z zeszytu bądź podręcznika.

Dnia 20.03.2020 r. zamieszczę NIESPODZIANKĘ. Zachęcam do śledzenia zakładki MATERIAŁY DO POWTÓRZENIA.


Matematyka

Powtórzyć materiał dotyczący ułamków zwykłych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami po powrocie odbędzie się sprawdzian.


Język angielski

Uzupełnij zdania odpowiednią formą
czasownika ‘to be’ (am/ is/ are)


Tom ……………………… fifteen.
We …………………… happy.
She …………………………… my teacher.
My name …………………………… Tom.
You ……………………………… OK.
Kate and Will ………………………… in London.

I ………… tall and my brother ……………….. short.

This …………………. my cat. His name is Bandit.

Those ………………………. Kit’s books.

I ………………………….. 10 years old.

We …………………………….. good students!

Zamień formę czasownika ‘to be’ na formę skróconą
I am nice. ………………………………….
My mother is great. ………………………………….
What is your name? ………………………………….
 Zakreśl odpowiednie słowo:
I ‘m/’s twelve.
Mark and Tim am/are OK.
We is/are from Poland.
This are / is Mrs Wood.
He is/ are a man.

 Wpisz have got lub has got
Tom and Peter…………………..two fish.

My brother………………………a rabbit.
She…………………………..a black spider.
We…………………………..a rat.
I…………………………….a small budgie.

Susan ………………….. a dog.

Me and Jack ………………………… a granny.

……………….. you ………………… a brother or a sister?

I …………………………. a sister, but I ………………………… a brother.

 

     Uzupełnij odpowiednią formą czasownika” to be”  lub „ have got”:

My favourite pop singer ……………… Margaret. She ………………….. from Poland and she …………………… very young. She ……………………………. long, blonde hair. She ………………………… orange eyes, she ……………………………. blue eyes!

 

 Utwórz pytania i dopisz krótkie odpowiedzi. Użyj: has lub have:
1) Kate’s got a dog. …………………………………. Yes,…………………….
2) You’ve got a computer. …………………………………. No……………………..
3) Mickey has got a cat. …………………………………. No,…………………….
4) I’ve got a new DVD. …………………………………. Yes,……………………
5) My parents have got a green car. ………………………………….Yes,..

Uzupełnij zdania przymiotnikami: my, your, his, her, its, our, your, their:

 1. I don’t know the time because I can’t find ……………………watch.
  2. What’s the boy’s name? …………………. name is Ben Scott.
  3. Debbie has got a cat. ………………….cat is very lively.
  4. The dog is very cute. …………………….name is Ben.
  5. We are at school. …………………….school is very nice.
  6. I have a new laptop. …………………laptop is white.
  7. I’m from Seattle. Most of …………………. friends are from Seattle, too.
  8. The rabbit is white. ………………………cage is in the garden.
  9. Sandra and Jenny are friends. ……………………….school is in the city centre.
  10. The Millers have a new car.   …..………………. car is blue.
  11. Emma Peel has got a brother.  ……………………..name is Paul.
  12. Nick Baker has a sister.   ..…………………………. name is Debbie.
  13. Yes, we have a dog. ………………….. dog is very old.
  14. The boys have got a tortoise. ………………….. name is Trundle.
  15. Suddenly the children see an old man. It’s …………………..grandfather.
  16. Aunt Mary is sitting at the table. Peter fills …………………….. glass with juice.
  17. We take the guitars and start to play. ……………………. music is great.
  18. Captain Clark drives a yellow sports car. It’s ……………………….car.
  19. Tom and Robert like fish and chips. It’s …………………… favourite food.
  20. We cannot come on Saturday. It’s ………………………. father’s birthday.

 Przyroda

Proszę o powtarzanie wiadomości z działu IV: ,,Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”  oraz rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń ze stron: 70 , 71, 72.

Przypominam o zapowiedzianym sprawdzianie z działu IV.