Home » Klasa VI

Klasa VI

KLASA VI

Plastyka

Temat lekcji: Dekoracje wielkanocne.

Dużymi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne. Będą one inne niż do tej pory, bez odwiedzin dalszej rodziny i znajomych, ale zróbmy sobie małą przyjemność i stwórzmy: ozdobę wielkanocną, stroik, kartkę bądź pisankę- takie jest wasze zadanie na ten tydzień.

Do swoich prac możecie wykorzystywać dowolne materiały. Starajcie się jednak, żeby były one ekologiczne, naturalne i takie, które aktualnie macie w domach. Do wykonania wybieracie jedną z wyżej wymienionych rzeczy. Bardzo proszę o  przesyłanie zdjęć swoich prac- nie róbcie sobie zaległości. Pamiętajcie, że prace są oceniane.

Przypominam zdjęcia wysyłamy na adres mailowy:  plastycznastrefa@interia.pl


Historia

02-09.04.2020 r.
Witam! Zanim przejdziemy do kolejnego tematu proszę pisemnie w zeszycie udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jaki wkład mięli Polacy w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych?”
Do 09.04.20 r. proszę o wykonanie kolejnych zadań.
W zeszycie zapisujemy nowy temat: Początek rewolucji francuskiej. Czytacie temat w podręczniku str. 166-171. Następnie robicie notatkę według punktów.
1. Scharakteryzuj francuskie społeczeństwo w XVIII wieku.
2. Wybuch rewolucji francuskiej.
3. Wprowadzenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.
Pod notatką pisemnie wykonujecie ćwiczenia:
1. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

deklaracja-praw-czlowieka-i-obywatela-1789-rok-docx

2. Przyjrzyj się ilustracji trzech stanów we Francji ze str.166. Przypomnij sobie czym jest stan, a następnie spróbuj wyjaśnić jaki przekaz jest tej karykatury. Co autor chciał pokazać?


Religia

Dlaczego spowiedź?

Obejrzyj film (włącz napisy po polsku) i zapisz w zeszycie warunki dobrej spowiedzi i je wyjaśnij. Podejmij wysiłek, aby się wyspowiadać szczerze.

https://www.youtube.com/watch?v=gpljSmptQiU

Tylko do obejrzenia i zastanowienia:

https://www.youtube.com/watch?v=a4-UXRE58b0

Pomyślę o swojej spowiedzi.

Pomódl się Drogą Krzyżową:

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674


Język polski

Drodzy Uczniowie,

Od poniedziałku w telewizji ruszył projekt lekcji prezentowanych dla uczniów szkoły podstawowej.  Można przyswajać i powtarzać materiał z języka polskiego. Klasa VI ma lekcje w TVP 3 (kanał 68) codziennie o godz.10.30, a powtórka o 15.00

Czwartek 02 kwietnia

TEMAT: UKRYTE ZNACZENIE PRZYPOWIEŚCI O SIEWCY.

 1. Podaj skojarzenia ze zwrotem „siać ziarno”.
 2. Napisz synonimy do słowa „siać”.
 3. Zapoznaj się z utworem „Przypowieść o siewcy”.
 4. Odpowiedz na pytanie w ćw.1 s.251
 5. Sprawdzając czy dobrze rozumiesz treść utworu odpowiedz na pytania:

a)     Kto opowiada w utworze?

b)     O kim opowiada?

c)     Gdzie i do kogo przemawia Jezus?

d)     Czego dotyczy przypowieść?

e)     Czy jest ona interesująca?

 1. Opisz kolejno miejsca, gdzie padało ziarno. Które z tych miejsc mogło przynieść siewcy zysk, a które straty?
 2. Wykonaj ćw.4,5,6 s.252.
 3. Przepisz definicję przypowieści.

Piątek 03 kwietnia

TEMAT: JAK OKAZYWAĆ DOBROĆ?

 1. Wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych: wyciągnąć pomocną dłoń, oddać ostatnią koszulę, mieć serce na dłoni. Skorzystaj ze słownika. Możesz w formie rebusu zilustrować wybrany frazeologizm.
 2. Zapoznać się z utworem „Miłosierny Samarytanin”
 3. Streść utwór.
 4. Jak ocenisz postępowania kapłana i lewity?
 5. Wykonaj ćw. 3,4,5,7 s.253.

Proszę wykonane ćwiczenia i dłuższe formy wypowiedzi zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa (każdy wpisuje swoje) i przesłać na adres: mwpolski567@gmail.com . Prace zostaną ocenione a oceny wpisane do dziennika w najbliższym możliwym terminie.


Geografia

Aktualizacja: 01-08.04.2020 r.

Temat: Turystyka w południowej Europie.
1. Przeczytaj informacje z podręcznika strony 120-124.
2. Sporządź notatkę w zeszycie.
3 Wykonaj zadania na zeszytu ćwiczeń 1,2,3 ze stron 76-77.

 Proszę o systematyczne uczenie się i wykonywanie zadanych poleceń !


Biologia

Aktualizacja: 01-08.04.2020 r.

Temat Budowa i środowisko życia gadów.

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika strony 103 – 106.

2. Sporządź notatkę w zeszycie.

     A. Przystosowanie gadów do życia na lądzie 

     B. Rozmnażanie gadów

     - definicja zapłodnienia wewnętrznego

    ( Budowa jaja gadów dla chętnych strona 106 podręcznik)

      C. Odpowiedz pisemnie na pytania 2 i 4 strona 106 podręcznik.

  Proszę o systematyczne uczenie się i wykonywanie zadanych poleceń.


Informatyka

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tzn. dzień, w którym otrzymaliście informacje.

 Temat: Programujemy z Baltiem. Ćwiczenia.

1. Stosujemy polecenia warunkowe, wykonaj  ćwiczenie 11 ze strony 55 oraz zadania 3 i 4 ze strony 57.

Proszę wykonane ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa (każdy wpisuje swoje) i przesłać do nauczyciela na adres: atos600@wp.pl  Wykonajcie zdjęcia i prześlijcie na wskazany adres.


Technika

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tzn. dzień, w którym otrzymaliście informacje.

 Temat: Technika w najbliższym otoczeniu. Podsumowanie.

1. Wykonaj rysunki poglądowe urządzeń ze str. 38 oraz podpisz je w ćw.2 podaj nazwy urządzeń podłączonych do poszczególnych instalacji, ćw.3 dobierz odpowiednie grupy A-D do nazw podanych w ramce.

Proszę wykonane ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa (każdy wpisuje swoje) i przesłać do nauczyciela na adres: atos600@wp.pl  Wykonajcie zdjęcia i prześlijcie na wskazany adres.


Język angielski

01.04 (środa)

Subject: Relacjonowanie wydarzeń.                                                                           

 1. Zapoznajcie się z wyrażeniami w ramce -ćw.1/70.
 2. Przeczytajcie dialog i uzupełnijcie nimi zdania – ustnie.
 3. Przepiszcie do zeszytu pytania i odpowiedzi -ćw.2/70
 4. Ćw.4/70 -ustnie.
 5. Dla chętnych -ćw.5/70- opisać swoje prawdziwe lub też wymyślone wydarzenie, używając wyrażeń z ćw.2. i dialogu ( z tyłu zeszytu).

02.04. (czwartek)

Subject: Past Continuous i Past Simple- użycie ,,when” i ,,while”.

 1. Zapiszcie w zeszytach: ● when – kiedy    while – podczas, gdy   

                                      ● po ,,when” zwykle występuje Past Simple

                                               Po ,,while” – Past Continuous

 1. Ćw.1/71 – połączcie zdania – 4 z nich zapiszcie w zeszytach.
 2. Ćw.2/71 -ułóżcie zdania z podanych wyrazów. Pierwsze zdanie- w Past Continuous, drugie w Past Simple, zapiszcie w zeszytach.
 3. Ćw. 3/71 – uzupełnijcie tekst jednym spośród podanych wyrażeń- 4 zdania zapiszcie w zeszytach.

Język polski

Drodzy Uczniowie,

Bardzo proszę, abyście nie zaniedbywali czytania lektury „W 80 dni dookoła świata”, którą zadałam do czytania na początku marca, ponieważ wkrótce przystąpimy do jej omówienia. POWODZENIA.

 Poniedziałek, 30 marca

TEMAT: W RAJU.

 1. Wybierz z ramki właściwe wyrażenia, które odnoszą się do biblijnego lub mitologicznego stworzenia świata, a następnie zapisz je we właściwym porządku i odpowiedniej kolumnie tabeli.
  tabela 3
 1. Wyjaśnij pisemnie słowo „raj”.
 2. Przeczytaj tekst „Książka nad książkami” s.242-243  z podręcznika.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 s. 243, aby krótko przedstawić tekst oraz ćw.3 s. 244.
 4. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych z ćw.7 s. 244.
 5. Opisz obraz „Ogród Eden”s. 244.

Wtorek, 31 marca TEMAT: ZAPISKI ADAMA I EWY.

 1. Zapisać definicję pamiętnik.
 2. Odczytać tekst „Pamiętniki Adama i Ewy” s.245-246.
 3. Zapoznać się z pytaniami pod czytanką.
 4. Do zeszytu. Spośród podanych cech wybierz te, które odnoszą się do Ewy i te, które charakteryzują Adama:

Upór, gadulstwo, nieśmiałość, brak taktu, pewność siebie, wrażliwość, skromność, cierpliwość, swoboda, grzeczność, tupet, takt, małomówność, śmiałość, cierpliwość

tabela4

 1. Do zeszytu.

WNIOSKI 

Na różnice w postrzeganiu naszej rzeczywistości mają wpływ następujące czynniki: koncentracja, motywacja, doświadczenie, intuicja, skupienie, zaangażowanie, samopoczucie, spostrzegawczość, zdolność obserwacji, wiedza, zainteresowania.

 1. Praca domowa ćw. 8 s.247

Środa, 01 kwietnia

TEMAT:  ODDZIAŁYWANIE BIBLII NA ŚWIADOMOŚĆ I KULTURĘ.

 1. Zapisz pionowo słowo BIBLIA i dopisz skojarzenia np.

Byt

Istnienie

B

L

I

Artyści

 1. Zareklamuj miejsce, o którym możesz powiedzieć, że jest to „raj na ziemi”. Wykorzystaj zwroty i wyrażenia np. czuć się jak w raju, rajskie życie, bramy raju, raj wymarzony, być w siódmym niebie, pod gołym niebem.
 2. Motyw to idea, wątek lub postać utrwalone w kulturze, powtarzające się w utworach literackich różnych epok.
 3. Wykonaj pisemnie ćw.1, 4 i 5 s.250
 4. Dla chętnych ćw. 9

Język angielski

30.03. (poniedziałek)

Subject: Czas Past Continuous – forma pytająca.

 1. Przypomnijcie sobie jakim czasem jest Past Continuous i kiedy go używamy.
 2. Wypiszcie z tabeli na str. 69 jakie formy czasu Past Continuous stosujemy w poszczególnych osobach oraz krótkie odpowiedzi ( są to pytania ogólne).
 3. Ćw.1/69 – ułóżcie wyrazy we właściwej kolejności tak, aby powstały pytania.
 4. Ćw.2/69 – połączcie pytania z odpowiedziami – 3 z nich zapiszcie w zeszytach.
 5. Ćw.3/69 – napiszcie odpowiedzi twierdzące(v) lub przeczące(x) do podanych pytań – 3 z nich zapiszcie w zeszytach.
 6. Ćw. 4/69 – połączcie pytania z odpowiedziami – 3 z nich do zeszytu.

Technika

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tzn. dzień, w którym otrzymaliście informacje.

 Temat: Praca z infografiką. Sprzęt elektroniczny wokół nas.

1. Wykonaj rysunki poglądowe urządzeń z ekranem dotykowym i podpisz je.

2. Znajdź w różnych źródłach informacje na temat historii telefonów komórkowych. Spróbuj odszukać zdjęcia pierwszych modeli takich telefonów.

Proszę wykonane ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa (każdy wpisuje swoje) i przesłać do nauczyciela na adres: atos600@wp.pl  Wykonajcie zdjęcia i prześlijcie na wskazany adres.


Informatyka

1. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz datę tzn. dzień, w którym otrzymaliście informacje.

 Temat: Programujemy z Baltiem.

1.Wykonaj  ćwiczenie 10 ze strony 54 oraz zadania 1,2 ze strony56/57 podaję link do pobrania Baltie http://www.wodip.opole.pl/baltie/    (Baltie 3: wersja 3.7 Baltie próbny kliknij x póżniej).

Proszę wykonane ćwiczenia zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa (każdy wpisuje swoje) i przesłać do nauczyciela na adres: atos600@wp.pl  Wykonajcie zdjęcia i prześlijcie na wskazany adres.


Historia

Witam!

Mam nadzieję, że temat z poprzedniego tygodnia został zrealizowany. Dla utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenie w zeszycie. Jeśłi macie możliwość można tą kartę pracy wydrukować, jeśli nie to należy zrobić pisemnie. W zeszycie robicie tabelkę na trzy kolumny i wpisujecie nagłówki z nazwami państw: Rosja, Austria i Prusy. Wybieracie odpowiednie stwierdzenia pasujące do tych państw i wklejacie (lub wpisujecie) do tabelki. załącznik 1- lekcja2

LEKCJA2
Do 02.04.2020 r. proszę wykonać kolejne zadania.
Wpisujemy temat do zeszytu: Powstanie Stanów Zjednoczonych. Czytacie temat ze str. 159-165. Następnie proszę obejrzeć i wysłuchać film. Podaję link
https://gwo.pl/powstanie-stanow-zjednoczonych-p4658
Przepisać notatkę do zeszytu z tabelki na str.165. Pod notatką wklejacie lub przepisujecie schemat rządów w Stanach Zjednoczonych. Na dołączonej osi czasu zaznaczacie najważniejsze wydarzenia dla historii USA. załącznik 2-lekcja1.

LEKCJA 1
Proszę wszystkie te zadania wykonywać w zeszycie, będą oceniane. Na razie nie odsyłacie ich. Powodzenia!


Język angielski 26.03  (czwartek)

Subject: The weather- wyrażenia związane z pogodą.

 1. Zapoznajcie się z wyrażeniami dotyczącymi pogody- str. 68, wynotujcie je w zeszytach ze znaczeniem polskim ( znaczenie znajdziecie w słowniczku w ćwiczeniówce lub w słowniku).
 2. Ćw.2/68- sprawdźcie znaczenie wyrazów z ramki, zapiszcie je w zeszytach i uzupełnijcie nimi zdania –4 z nich zapiszcie w zeszytach.
 3. Ćw.3/68- ustnie
 4. Ćw.4/68- 4 zdania zapiszcie w zeszytach

● Zachęcam do korzystania ze słownika

●Sprawdzone są Wasze sprawdziany z rozdz.4 oraz prace dodatkowe. Osoby zainteresowane proszę o kontakt na mój e- mail, podam wyniki:

figa68@onet.eu


Muzyka

aktualizacja: 23-27.03.2020 r.

Dowiedz się na podstawie podręcznika – str. 106-109 czym jest operetka, musical, rewia.
Ćwiczenie – Przy nazwisku każdego kompozytora zapisz tytuł jednego z napisanych  przez niego utworów:
Janusz Stokłosa-………………..
Andrew Lloyd Webber-…………………
Johann Strauss- syn………………………
Jacques Offenbach-………………………


Plastyka

Temat lekcji: Grafika artystyczna, jedno dzieło w wielu egzemplarzach.

 Należy kliknąć w podany poniżej link. Znajdziecie w nim ciekawie opracowaną lekcje plastyki z przykładami oraz filmikami dotyczącymi  tematu. Fotografie wykonanego  zadania (pracy, ćwiczenia)  proszę przesłać na adres mailowy : plastycznastrefa@interia.pl  lub po powrocie do szkoły przynieść nauczycielowi, ponieważ prace  będą  oceniane.

KLIKNIJ W LINK:

https://planetaplastyki.blogspot.com/2020/03/grafika-artystyczna-jedno-dzieo-w-wielu.html?m=1


Geografia

Temat: Energetyka w Europie.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika strony: 114-119.

2. Sporządź notatkę w zeszycie:

    – źródła energii elektrycznej podział,

    – scharakteryzuj poszczególne rodzaje elektrowni.

3 Wykonaj zadania na zeszytu ćwiczeń 1,2,3,4,5 ze stron 73-75.


Biologia

Temat Przegląd i znaczenie płazów.

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika strony 97 – 102.

2. Sporządź notatkę w zeszycie.

     A. Podział płazów.

     B. Znaczenie płazów.

      C. Zagrożenia i ochrona płazów.


Język angielski     25.03.2020 (środa)

Subject: „He was planting flowers”- ćwiczenia w czytaniu i uzupełnianiu dialogów.

 1. Przeczytajcie tekst na str.66- wypiszcie w zeszycie słowa, których nie znacie (proszę sprawdzić ich znaczenie w słowniku)
 2. Ćw. 2/66 ustnie
 3. Ćw. 4/67- uzupełnijcie ustnie na podstawie tekstu
 4. Ćw. 6/67- zapiszcie w zeszycie.


Język polski

25 marca 2020 r.

TEMAT: BYĆ W MOCY DOBRYCH UCZYNKÓW.

 1. Obejrzeć obraz  z podręcznika s.237
 2. W zeszycie w słoneczku napisać DOBRE UCZYNKI  a na promykach przykłady .
 3. Przeanalizować pytania pod obrazem s.237 (podręcznik)
 4. Opisać obraz „ Maszyna do wytwarzania dobrych uczynków” Moniki Blatton
 5. Dla chętnych – przedstaw plastyczną wizję maszyny do wytwarzania dobrych uczynków.

26 marca 2020 r.

TEMAT: BIBLIJNY POCZĄTEK ŚWIATA.

WYKONAJ ĆWICZENIA DO ZESZYTU

 1. Przeczytaj tekst ze s.238 „Stworzenie świata”.
 2. Narysuj i uzupełnij tabelę:
Dzień Działania Boga
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Dzień czwarty
Dzień piąty
Dzień szósty
Dzień siódmy

 

 1. Przepisz definicję powtórzenia.
 2. Napisz określenia Boga: wielki, niepojęty, kreatywny, wszechobecny, wszechwiedzący, pomysłowy, dokładny, mądry …itp.

27 marca 2020 r.

TEMAT: PO CO BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA?

 1. Przeczytać tekst Joanny Kulmowej „ Człowiek żeby patrzał” s. 241.
 2. Zapisać do zeszytu związki wyczyniać cuda, coś graniczy z cudem, cudów nie ma, ósmy cud świata.
 3. Wykonaj polecenia pod tekstem s.242

Matematyka

aktualizacja :24.03.2020 r.

Zajęcia z matematyki odbywają się przez messengera. Wszyscy członkowie klasy są na grupie i mają kontakt z nauczycielem. Jeśli ktoś ma problem z odnalezieniem proszę o kontakt z wychowawcą.


Historia

Do 26.03.2020 r. proszę przeczytać temat z podręcznika „Nowe potęgi w Europie”(str.151-158). Zapisać taki temat w zeszycie i zrobić notatkę o reformach oświeceniowych wprowadzonych przez Prusy, Rosję i Austrię.


Język polski

I. Przeczytać lekturę  J.Verne  „W 80 dni dookoła świata”

II. Powtórzyć wiadomości o częściach zdania: podmiot i jego rodzaje, orzeczenie czasownikowe i imienne, przydawka, dopełnienie, okolicznik.

III. Utrwalić wiadomości o związkach wyrazowych: zw.zgody, zw.rządu i zw.przynależności.

IV. Powtórzyć środki stylistyczne.

V. Powtórzyć wiadomości z działu V  (str. 234 podręcznik) oraz analiza testu – sprawdź wiedzę i umiejętności (str. 235-236 – podręcznik).

Uwaga. Rozwiązania zapisać w zeszycie

 1. Napisać wypracowanie – opowiadanie twórcze. Jak potoczyłaby się historia Kopciuszka, gdyby dziewczyna nie zgubiła pantofelka?

Jestem pewna, że poważnie potraktujecie swoje obowiązki, ponieważ   zadania będą sprawdzone i ocenione po Waszym powrocie do szkoły. Wkrótce dalszy ciąg zadań.


Matematyka

Kochani. Mam nadzieję, że zadania z ćwiczeniówki str. 76-79 już zrobione :). Teraz proponuję zadania z książki s. 166-167 zad. 5, 6,7. Dla chętnych są zad. dodatkowe na str. 250. Zachęcam także do korzystania z zasobów you tube dotyczących zagadnień matematycznych. Mnie osobiście podobają się filmy p. Tomasza Gwiazdy „Matma Gwiazdy”, który tłumaczy różne zagadnienia matematyczne. Polecam. Trzymajcie się zdrowo. Dbajcie o siebie i najbliższych. 


Język angielski

Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple:

 1. Unfortunately, you…………………. (fail) the entrance exam.

2. Yesterday I …………………………….(finish) my classes 2 hours earlier than usual.

3. Have you seen this film? Yes, I………………………………….. (watch) it yesterday.

4. I…………………………………………… (see) you when I was going home.

5. My dad………………………………………… (come) home very late yesterday.

6. I ………………………………(meet) my English teacher some days ago, but she didn’t recognise me.

7. I……………………………………………… (stop) smoking about two years ago.

8. When I …………………………………………..(leave) the house, it started raining.

9. The Radiohead’s concert…………………………….. (be) a really great event.

10. Have you heard that? She ………………………..(say) she likes me.

11. He……………………………………. (ask) me to help with the washing-up.

12. She……………………………………………… (not like) football some years ago, but now she watches all the games in TV.

13. She………………………. (thank) me for the present and invited me for a party.

14. At first I………………………………… (not want) to buy a dog, but now I’m glad we have such a nice puppy.

15. I…………………………………. (tell) you that it’s not a good idea, but you didn’t want to listen my advice.

16. Pau……………………………..l (break) the window duringa football match.

17. While Kate was playing in her room, her cat………………………………… (jump) out of the window.

18. My grandfather ……………………….(die) at the age of 80.

19. He……………………………… (pass) his driving test only two weeks ago, and yesterday he had a crash.

20. I ……………………….(try) to give up smoking some weeks ago, but I can’t

Uzupełnij zdania odpowiednimi przysłówkami : something,somewhere,someone,anywhere,anything,anyone,nowhere,nothing,no one, everywhere,everything,everyone.


1. It’s a secret.Its …………………………………… to do with you.
2  Why do you criticise ……………………………………….. I do ?
3. I’m afraid there’s ………………………………………. you can do.
4.I’ve got ……………………………………. to tell you
5. Doe s …………………………………………….. fancy a pizza ?
6.There isn’t … …………………………….to get a drink near here.
7. I’m going shopping.I’ve got …………………………….. to wear to Jake’s party.live without cigarettes..

Wstaw odpowiednią formę  ,,will” lub ,, to be going to”:

 1.  I think I……………………….. (be) very rich when I grow up.

2. ……………………………(you stay) with him?

3. I…………………… (probably pass) the exam.

4. Look at the clouds. It…………………………….. (rain).

5. Where is he for so long? I …………………….(kill) him when he’s back, I promise.

6. Where are you going Matt? Well, I…………… (buy) some food for the evening.

7. Don’t be afraid honey. Everything ………………..(be) OK.

8. I………………….. (not tolerate) such behaviour.

9. Hi Kate, I…………………….. (organise) a party. Do you feel like coming?

10. We’re going to Ireland next week. Well, I think I ………………….(join) you.

11. We’re going to the cinema tonight………………………… (you join) us?

12. Will you go with us? No, I think I……………………….. (give) it a miss.

13. I feel so terrible. I………………………. (be) sick.

14. I promise I …………………….(not tell) anybody about this accident.

15. Our plane is on fire! We ………………………..(die).

Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w czasie Past Continuous:

1. He…………………………………………….. all day yesterday. (rest)

2. We ……………………………………..through the window when mother came in. (look)

3. They…………………………………….. a newspaper when I entered. (read)

4. I…………………………………………. to her but she. didn’t hear me. (speak)

5. I didn’t go for a walk because it …………………………………….. (rain)

6. When you telephoned I ………………………………………..my room. (sweep)

7.  While we ………………………………..we heard a shot. (play)

9. She ………………………along the embankment when I met her yesterday. (walk)

10. We……………………………………… home when, it started to snow. (go)

11. I……………………………………. very hard when he called. (study)

12. She……………………………………… when his friend arrived. (sleep)

13. They ……………………………….to the lecture when the light went off. (listen)

14. She still……………………………………. when we returned home. (work)

15. When he………………………………. his garden he found a silver coin. (dig)

Wstaw przedimki: a, an, the lub żadnego:

1. He is……. very nice man.

2. They are…… brave girls.

3. ………….farmhouses in my village were rather poor.

4. He told me ………story of his life.

5. This is ……….good example.

6………. roof of………. house was on fire.

7. We are ……….pupils.

8. Those were ……….interesting books.

9. Look at………. top of that tree.


Biologia

Proszę o utrwalanie wiadomości o płazach ze stron: 93 do 102 w podręczniku.

Odpowiedz  pisemnie w zeszycie na pytania z podręcznika: 1,2,3 ze strony 102.

Dla utrwalenia i poszerzenia wiadomości zaloguj się na stronie: https//epodreczniki.pl/a/plazy-zwierzeta-wodno-landowe/DbCyM1YnM


Geografia

Proszę o utrwalanie dotychczasowych wiadomości. Proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń  ze stron 65 – 72. Przypominam o zaległych referatach.