Home » Klasa VII

Klasa VII

KLASA VII

Historia

test 123

Rozwiążcie test on-line, będzie on dostępny przez dobę od 8.00 dziś do 8.00 jutro, ale możecie do niego podejść tylko 1 raz. Wystarczy kliknąć w poniższy link. Powodzenia


Plastyka

Temat : Wirtualne zwiedzanie.

W tym tygodniu zapraszam Was na spacer po muzeach, kościołach i innych obiektach mających ogromne walory kulturowe. Dzięki wirtualnej  technologii możemy bez wychodzenia z domu poznać te bardzo wartościowe i ciekawe miejsca.

Proszę kliknąć w link umieszczony poniżej:

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea

Waszym zadaniem jest przejrzeć zasoby strony i wybrać miejsce, które chcecie zwiedzać, następnie napisać co podobało Wam się najbardziej, co Was zaskoczyło w miejscu które zwiedziliście, jakie są Wasze odczucia. Czy Waszym zdaniem jest to ciekawa forma poznawania nowych miejsc?

Przypominam, odpowiedzi wysyłamy na adres mailowy:  plastycznastrefa@interia.pl


Chemia

06.04.2020 r. poniedziałek. 

Czynniki wpływające n szybkość rozpuszczania substancji w wodzie.

chemia kl. 7

Rozwiąż karty pracy i prześlij na adres e – mail:  mariap1402@wp.pl

Doczytaj informacje z podręcznika. Proszę o samodzielność.


Matematyka

06.04.2020 r. poniedziałek.

Potęgowanie potęgi.

Zapoznaj się ze sposobem potęgowania potęgi z podręcznika. Przepisz przykłady i wzór. Wykonaj zadania te, które potrafisz – podręcznik str.  229 np. zad.1;2,3.

07.04.2020 r. wtorek.

Zadania utrwalające działania na potęgach.

Wykonaj zadania z tabelek. Sprawdź czy umiesz z podręcznika str. 225; 228; 231.

Zadania podlegają ocenie. Rozwiąż te, które sam (a) potrafisz. Proszę o samodzielność.


Religia

https://www.youtube.com/watch?v=ip099tlDJ3M

Co to jest grzech? Zrobię krótką notatkę po obejrzeniu filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=LjJqCCBZQ5o

Co to jest 7 grzechów głównych. Zrobię krótką notatkę po obejrzeniu filmu.

Tylko do obejrzenia i zastanowienia:

https://www.youtube.com/watch?v=a4-UXRE58b0

Pomyślę o swojej spowiedzi.


Język angielski

03.04.( piątek)

Subject: Czasowniki: can, have to, must.

 1. Przeczytajcie informacje o powyższych czasownikach ze str. 127 z podręcznika. Zapiszcie w zeszytach, kiedy używamy każdy z nich oraz przykłady zdań (zapisane na niebiesko).
 2. Ćw. 1/127 – zapiszcie w zeszytach zdania do każdej ilustracji, używając odpowiedniego czasownika (wg przykładu)
 3. Ćw. 2/127 – wybierzcie właściwy czasownik do każdego zdania spośród dwóch podanych. 3 zdania zapiszcie w zeszytach.
 4. Dla chętnych: ułóżcie po jednym zdaniu z każdym z poznanych czasowników.

Język polski

Drodzy Uczniowie,

Od poniedziałku w telewizji ruszył projekt lekcji prezentowanych dla uczniów szkoły podstawowej.  Można przyswajać i powtarzać materiał z języka polskiego.

Klasa VII ma lekcje w TVP Rozrywka ( kanał 57) codziennie o godz.10.00, a powtórka o 14.30

Czwartek 02 kwietnia

TEMAT: EPOKOWA ROLA TWÓRCY.

 1. Zapoznaj się z biografią Charlesa Dickensa. Napisz krótką notkę biograficzną. Możesz  wykorzystać różne źródła, min. treść z rozdziału „Twórca i jego czasy”
 2. Przerysuj oś czasu s. 246
 3. Jaką problematykę społeczną poruszał Dickens w swoich utworach? Odpowiedzi znajdziesz na s.247
 4. Napisz genezę powstania opowieści o Ebenezerze Scrooge’u. (Tekst pod osią czasu).
 5. Dla chętnych – przygotować prezentację multimedialną o Charlesie Dickensie.

Piątek 03 kwietnia

TEMAT: CZYM SIĘ KIERUJE W ŻYCIU EBENEZER SCROOGE?

 1. Jeżeli masz możliwość obejrzyj fr. filmu „Opowieść wigilijna” w reż. Roberta Zemeckisa. Przypomnisz sobie przekrój społeczeństwa epoki wiktoriańskiej.
 2. Empatia to umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby. Dopisz synonimy do słowa „empatia”
 3. Odczytaj fr. utworu z podręcznika s.248-251
 4. Zaprezentuj głównego bohatera na podstawie informacji wyrażonych wprost
  i pośrednio.
 5. Wykonaj do zeszytu ćw. 6, 7 i 11 s.252.
 6. Dla chętnych – ćw. 12 s.252.

Proszę wykonane ćwiczenia i dłuższe formy wypowiedzi zapisać pod nazwą: imię i nazwisko oraz klasa (każdy wpisuje swoje) i przesłać na adres: mwpolski567@gmail.com . Prace zostaną ocenione a oceny wpisane do dziennika w najbliższym możliwym terminie.


Geografia

Aktualizacja: 01.-04.09.2020 r.

Temat: Turystyka.
1 Przeczytaj informacje z podręcznika strony 153-155.
 2. Sporządź notatkę w zeszycie:
    – czym jest turystyka
    – rola turystyki w gospodarce
   - walory turystyczne Polski
2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1,2,3,4,5 ze stron 95-96.
  Proszę o systematyczne uczenie się i wykonywanie zadanych poleceń  z zeszytu ćwiczeń. Wszystko sprawdzę!


Fizyka

Aktualizacja: 01-08.04.2020 r.

Temat: Cząsteczki.

str.154/155/156 ćwiczeniówka str.76/77.

Temat: Stany skupienia materii.

str.158/159/160/161/162 ćwiczeniówka 79,80,81.


Biologia

Aktualizacja: 01 – 09.04.2020 r.

Temat Budowa i funkcje układu wydalniczego.

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika strony 153-156.

2. Sporządź notatkę  w zeszycie:

   - definicja wydalanie

    – narządy układu wydalniczego ( wymienić)

    – narysuj i opisz budowę nerki ( podręcznik strona 154)

   - opisz w punktach proces powstawania moczu.

  Proszę o systematyczne uczenie się i wykonywanie zadanych poleceń.


Historia

Tydzień: 30.03-03.04:
Temat: Świat w dwudziestoleciu międzywojennym. Powtórzenie wiadomości (tematy 20-22).
(W załącznikach przesyłam wam ćwiczenia powtórzeniowe).
W piątek umawiamy się na sprawdzian wiadomości.

Informatyka

 Proszę opracować temat: Programowanie w języku Logo – tworzenie programu, wykonywanie obliczeń i stosowanie zmiennych -  strona 146 -150.

Proszę wykonać zadania 1. i 2. (str. 158);

Polecenia do obsługi programu: http://zkomputerem.pl/face/HTML/logo/S%C5%82ownikLogomocji.htm

Program do pobrania: Logomocja

Ponieważ jest to wersja demo nie można zapisać plików. Można jednak po wykonaniu zadania zrobić zdjęcia i odesłać na mój adres: kr35@wp.pl

W razie problemów piszcie na mój adres.

Zadania będą się ukazywały raz w tygodniu. Proszę sprawdzać stronę szkoły.


Język niemiecki

Aktualizacja: 31.03.2020 r. – 04.04.2020 r.

Thema: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z IV rozdziału.

 1. Jako rozgrzewkę proponuje wykonać Textecke Extra w podręczniku str. 97 oraz zadania 1, 2.
 2. Posługując się Aktivwörterbuch (podr. str. 98- 99) oraz Grammatik ist okay! (podr. str. 100- 101) proszę wykonać w ćwiczeniówce zadania, które nie były wcześniej zadane- ćwiczeniówka od str. 66 do 70.
 3. Przygotować się do sprawdzianu, który będzie w czwartek (16.04.2020 r.). Jako zagadnienia do niego traktujemy informacje zawarte w podręczniku str. 101 Vor der Klassenarbeit!

Język angielski

31.03.( wtorek)

Subject: „ The girl in the picture”- czytanie tekstu, odpowiadanie na pytania.

 1. Przeczytajcie tekst ze str.59 – wypiszcie do zeszytu przymiotniki zapisane w zielonych polach oraz inne wyrazy, których nie rozumiecie. Sprawdźcie ich znaczenie w słowniku lub w ćwiczeniówce na końcu.
 2. Ćw. 3/59 – na podstawie tekstu zdecydujcie, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, czy też nie ma o nich mowy w tekście. Zapiszcie do zeszytu tylko te, które są prawdziwe.
 3. Ćw. 4/59 – ustnie.

02.04 ( czwartek)

Subject: „ The girl in the picture”- wyszukiwanie informacji I uzupełnianie nimi zdań.

 1. Ćw. 5/59 – zapiszcie w zeszytach wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.
 2. Ćw. 6/59 -uzupełnijcie luki  na podstawie tekstu i zapiszcie je  w zeszytach numerując.
 3. Jaki przewidujecie koniec historii, którą przeczytaliście? Spróbujcie wybrać z ćw. 7/59 właściwy tytuł. Aby przekonać się, czy macie rację przejdźcie na str. 133 I kolumna- unit 5 i przeczytajcie zakończenie tekstu.

Język polski

 Drodzy  Uczniowie,

w połowie marca podałam stronę ministerstwa edukacji, na której można było bezpłatnie zapoznać się z utworami lekturowymi „Dziady” cz.II oraz „Opowieść wigilijna”. W związku z tym rozpoczynamy pracę z lekturą.

Poniedziałek, 30 marca

TEMAT: MOTYW WINY I KARY W „DZIADACH” CZ.II

 1. Zapoznaj się z fragmentem utworu ze s.256-259 (podręcznik).
 2. Zapisz pod tematem lekcji skojarzenia ze słowem „moralność” np. zasady, odpowiedzialność, szlachetność i dopisz kilka własnych.
 3. Wykonaj w zeszycie tabelę i wypełnij wg wzoru:

tabela 6

4. Zapisz w zeszycie jaką funkcję odgrywają użyte środki artystyczne

a)- „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,  / Co to będzie, co to będzie”

Funkcja: Powtórzenie potęguje nastrój grozy i tajemniczości.

b)- „Nie ma, nie ma dla mnie rady! / Nie dla mnie, nie dla mnie dziady!”

Funkcja: Powtórzenie i wykrzyknienie podkreślają rozpacz Widma.

 1. Jakie cechy miała postać zwana Widmem. Wypisz je, a obok podaj te, które są godne prawdziwego człowieka.
 2. Dla chętnych – zaprojektuj plakat zapowiadający sztukę Adama Mickiewicza.

Wtorek, 31 marca

TEMAT: OBRZĘD DZIADÓW W DRAMACIE A. MICKIEWICZA.

 1. Określ czas akcji utworu.
 2. Zapisz w zeszycie plan wydarzeń.(całego utworu).
 3. Jaką funkcję w życiu zbiorowości pełnią dziady? Zwróć uwagę na typowe cechy tego obrzędu.
 4. Dzięki dziadom między światem żywych i zmarłych została nawiązana relacja. Jakie korzyści przyniósł obu  stronom ten obrzęd?
 5. Odpowiedz też na pytanie 5 s. 260.
 6. Dla chętnych ćw.9 s. 260.

Środa, 01 kwietnia

TEMAT: ROMANTYCZNY DRAMAT PEŁEN ZAGADEK

 1. Zapisz i utrwal sobie definicję dramatu.
 2. Przepisz i uzupełnij tekst.

Według wierzeń ludowych człowiek, który popełnił samobójstwo, nie mógł się dostać do …………………. i za karę błąkał się wśród ludzi ponownie przeżywając swoją tragedię. Takich ludzi nazywano ……………………….. .

Bohaterów Dziadów cz. II można podzielić na tych ze świata żywych i tych ze świata umarłych.

Wypełnij tabelę:

tabela7

Najważniejsze w utworze są wierzenia i rytuały religijne ………………………… ……………………………….. .

Wierzył on w to, że świat żywych ciągle przenika się ze światem ……………………………. .

Adama Mickiewicza jako twórcę epoki romantyzmu zainspirowała tajemniczość obrzędu dziadów, miejsce i godzina spotkań, atmosfera grozy. Spodobała mu się też prosta wiara i zrozumiały kodeks moralny prostych ludzi żyjących zgodnie z ………………………………. .

Duchy udzielają uczestnikom obrzędu rad, odpłacając za pomoc. Zgodnie z kodeksem moralnym uczą, że nie ma winy bez kary, a warunkiem dostania się do …………………………. jest zaznanie cierpienia i prawdziwej miłości, niesienie pomocy innym, szanowanie ich uczuć.

Dziady cz. II są tak naprawdę pretekstem do pisania o sprawach ponadczasowych takich jako dobro, zło, wina i kara, grzech i pokuta, życie i śmierć.

Występują tu trzy kategorie duchów: …………………………, ………………………………… i ………………………………

Różne są ich ………………………., a więc też odmienny rodzaj …………………….. i nauki ……………………………… jaką głoszą.

   Propozycje prac pisemnych:

 1. Moje spotkanie z duchem – opowiadanie z użyciem dialogu.
 2. Opowieść o winie i karze.

Wybierz jeden z powyższych tematów. Na napisanie pracy masz czas do poniedziałku 06 kwietnia.


Historia

aktualizacja:30.03 – 03.04.2020 r.

Temat: Świat w dwudziestoleciu międzywojennym. Powtórzenie wiadomości (tematy 20-22).
(W załącznikach przesyłam wam ćwiczenia powtórzeniowe). W piątek umawiamy się na sprawdzian wiadomości.

rozdział 22   Rozdział 21   Rozdział 20


Chemia

30.03.2020 r. poniedziałek. Rodzaje roztworów.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 170 – 176.

Wypisz do zeszytu nowe pojęcia  str. 176 – podręcznik zakładka ZAPAMIĘTAJ.

Wykonaj dwa zad. Nr 1 i 2 str. 176.

02.04.2020 r. czwartek. Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Zapoznaj się z tematem str.177-183.

Wykonaj zad. Nr 1; 2; 3 str. 183.

Wykorzystaj stronę internetową „zdalne nauczanie” – kl VII chemia.


Matematyka

30.03. 2020 r. poniedziałek. Potęga o wykładniku naturalnym.

Bardzo proszę zapoznać się z tematem str. 220 i 221 podręcznik.

Zapisz w zeszycie definicję potęgi z podręcznika str. 221.

Wykonaj zadania nr 1 ;2 ; 3 str. 221.

31.03.2020 r. wtorek. Potęga o wykładniku naturalnym – ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj zadania z podręcznika  nr 4;6;7;8 str. 222 oraz zad. Nr 16 str. 224.

02.04.2020 r. czwartek. Iloczyn potęg o jednakowych podstawach.

Zapoznaj się z podręcznika w jaki sposób mnożymy potęgi o jednakowych podstawach, zapisz wzór str. 225.

Wybierz przykłady  zadania nr 1;2;4;5; str. 226 dot.mnożenia

03.04.2020 r. piątek. Iloraz potęg o jednakowych podstawach .

Zapoznaj się z podręcznika o sposobie dzielenia potęg , zapisz wzór i wykonaj zadania nr 1;2;4;5 str. 226 oraz 6;7;8 str. 227 dot. Dzielenia.


Język angielski 27.03  (piątek)

Subject: Przysłówki sposobu- ćwiczenia gramatyczne.

 1. Utrwalcie wiadomości o przysłówkach sposobu- tabela na dole str. 58.
 2. Przeczytajcie tekst na str.58 i wypiszcie z niego wszystkie przysłówki, podkreślcie na kolorowo te, które są nieregularne.
 3. Przypomnijcie czynności dnia codziennego -ćw. 2/58
 4. Ćw.5/58 – utwórzcie przysłówki od podanych w nawiasach przymiotników, zapiszcie w zeszycie 5 zdań.
 5. Ćw.6/58 – zapiszcie w zeszytach przysłówki od podanych przymiotników.
 6. Dla chętnych:

● ćw.7/58

● ćw. 8/58 – napiszcie 5 zdań o tym, kto i jak wykonuje czynności w domu – użyjcie przysłówków sposobu.

Język angielski 26.03  (czwartek)

Subject: Przysłówki sposobu – adverbs of manner.

 1. Przeczytajcie informacje o przysłówkach sposobu -str.126 II słupek.
 2. Wypiszcie w zeszytach z tej informacji:

● jak tworzymy przysłówki od przymiotników z przykładami.

● wyjątki, czyli przysłówki nieregularne ( te zapisane na niebiesko)

3. ćw.1 i 2/126 II słupek – z każdego ćwiczenia zapiszcie w zeszycie po 4 zdania.

Proszę powtarzać nazwy pomieszczeń i mebli oraz przyimki miejsca – str.56 i 57. Będzie kartkówka.


Muzyka

aktualizacja: 23-27.03.2020 r.

Na podstawie informacji z podręcznika przygotuj notatkę o życiu i twórczości pieśniarskiej Stanisława Moniuszki.
Zapoznaj się z melodią pieśni – ,, Prząśniczka”.


Plastyka

Temat lekcji: Fotografia sposobem na zatrzymanie czasu.

Jako że to  fotografia, a nie malarstwo czy rysunek interesuje Was bardziej wybrałam właśnie taki temat. Jest on zawarty  oczywiście w podstawie programowej. Można powiedzieć, że jego pierwszą część zrealizowaliśmy jeszcze jesienią na boisku szkolnym robiąc fotografie. Zapraszam zatem na część drugą. Bardziej teoretyczną, ale równie ciekawą. Należy kliknąć w podany poniżej  link. Znajdziecie w nim opracowaną lekcje plastyki z przykładami oraz filmikami dotyczącymi  tematu. Fotografie wykonanego  zadania (krzyżówki)  proszę przesłać na adres mailowy : plastycznastrefa@interia.pl  ponieważ będą one oceniane. Koniecznie obejrzyjcie filmik umieszczony na naszej zdalnej lekcji. Miłej nauki.

Kliknij link:

https://planetaplastyki.blogspot.com/2020/03/fotografia-sposobem-na-zatrzymanie-czasu.html?m=1


Geografia

Temat: Transport i łączność w Polsce.

1 Przeczytaj informacje z podręcznika strony 148-152.

2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1,2,3,4,5,6 ze stron 92-94.

 


Biologia

Temat Higiena i choroby układu oddechowego.

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika strony 144 – 148.

2. Sporządź notatkę w zeszycie o chorobach układu oddechowego.


Język polski

25 marca 2020 r.

TEMAT: ROZPRAWKA – ĆWICZENIA.

 1. Przypomnij sobie informacje na temat  formy wypowiedzi jaką jest rozprawka s.224
 2. Przypomnij sobie problematykę utworów „Śmierć pułkownika”, „Reduta Ordona”, „Latarnik”.
 3. Na podstawie powyższych utworów sformułuj argumenty i napisz rozprawkę na temat: Wyrazem miłości do Ojczyzny są czyny.

26 marca 2020 r.

TEMAT: DOBRO I ZŁO W SZTUCE.

 1. Obejrzyj obraz Caravaggio „ Powołanie św.  Mateusza” s.245
 2. Wykonaj polecenia zamieszczone pod dziełem (1,2,3,4,5 s.245)
 3. Dla chętnych – opisać obraz

27 marca 2020 r.

TEMAT: TWÓRCZE INSPIRACJE ADAMA MICKIEWICZA

Waszym zadaniem było przeczytać „Dziady”cz.II   Adama Mickiewicza

 1. Przypomnijcie sobie biografię A. Mickiewicza.
 2. Narysujcie oś czasu s.254
 3. Napisz genezę „Dziadów” na podstawie notatki z podręcznika s. 254
 4. Scharakteryzuj pogański obrzęd dziadów na podstawie dostępnych informacji.
 5. Dla chętnych – przygotuj prezentację na temat Adama Mickiewicza.(informacje o epoce, najważniejsze fakty z życia, tytuły dzieł, rola pisarza na emigracji).

Fizyka

Aktualizacja: 25-30.03.2020 r.

Temat: Dźwignie. str.138.

Zadania:1,2,3, str.141,142.

Temat: Maszyny proste.str.141

Zadania:1,2,3,4,str.147


Język niemiecki 

Termin wykonania poleceń od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

Thema: Essen in den DACH- Ländern.

 1. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 1 str. 94. Odpowiedzi wpisać do zeszytu pod powyższym tematem lekcji (np. 1. Deutschland, 2. Schwiez, 3. Österreich itd.).
 2. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 3 str. 94.
 3. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 4 str. 94.
 4. Jako pracę domową należy wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 64.
 5. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 99, podpunkt: ,,Potrawy regionalne z krajów DACH”.

Thema: In einem Wiener Geschäft.

 1. Wykonać pisemnie zadanie z podręcznika 1 str. 95 (np. A 3 itd.).
 2. Wykonać ustnie najpierw samodzielnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 2 str. 95. Następnie napisać dialog we właściwej kolejności (odpowiedzi: 1,4,5,2,8,7,6,3,9).
 3. Do zeszytu przepisać poniższą odmianę czasownika nieregularnego: ,,nehmen“

nehmen- brać, wziąć

ich nehme

du nimmst

er/sie/es nimmt

wir nehmen

ihr nehmt

sie/Sie nehmen

np. Ich nehme eine Tasse Kaffee. (Wezmę filiżankę kawy)

 1. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 4 str. 95 (1. Zabytki Wiednia? /2. Co jest symbolem Wiednia? / 3. Jakie pamiątki można kupić w Wiedniu?).
 2. Jako pracę domową wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 65.
 3. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 99, podpunkt: ,,Wyrażenia: W restauracji/ W sklepie”.

Historia

aktualizacja: 23.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

Poniedziałek 23.03. Temat 22 w podręczniku s. 163-168 – zapisuj kolejne tematy w zeszycie.

https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX

praca domowa: Sporządź wykres Totalitaryzm w ZSRR (na wzór Totalitaryzm w Niemczech, który otrzymaliście na ostatniej lekcji). Prześlij go do sprawdzenia na adreshistoriapspkrepa@gmail.com  do końca tego tygodnia.

Środa 25.03. Temat 23 w podręczniku s. 170-175

Zrób notatkę w zeszycie na wzór s. 175.

https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/DM2G1ETrR


Chemia

aktualizacja: 23.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

Temat I: Woda właściwości i rola w przyrodzie. Przeczytaj temat z podręcznika i zapisz notatkę w zeszycie. Podręcznik str. 160-164.

Temat II: Rozpuszczalność substancji w wodzie. Zapoznaj się z tematem i zapisz notatkę w zeszycie str. 165-169.

Wykorzystaj stronę internetową „zdalne nauczanie” – kl VII chemia.


Matematyka

aktualizacja: 23.03.20202 r. – 27.03.2020 r.

Temat I: Działania utrwalające z dz. ,,Wyrażenia algebraiczne”. Wykonaj zadania z podręcznika str. 178-179. Wybierz 5 zadań.

Temat II: Dodawanie i odejmowanie wyrażeń algebraicznych str. 182. Wybierz min. 3 zadania z zadań 23,24,25,29,30,31.


Historia

https://epodreczniki.pl/b/niemcy-pod-rzadami-hitlera-jak-powstaje-wykluczenie/PdnoQXXLI


Matematyka

Zadania powtórzeniowe na str. www.gwo.pl- zakładka dla ucznia – testy online od działu Liczby i działania …………….do bieżącego działu Równania.

Praca uczniów zostanie oceniona. Wszystkie zadania proszę rozwiązać w zeszytach przedmiotowych. Każdy uczeń rozwiązuje na miarę swoich możliwości. Zachęcam do pracy z podręcznikiem.


Chemia

Uczniów proszę o zapoznanie się z materiałem nt. Wody jej roli i znaczenia w życiu każdego z nas.  Materiał jest dostępny na stronie gov.pl – lekcje zdalne dla kl. VII – chemia.


Język niemiecki

Termin wykonania poleceń od 16. 03. 2020 r. do 20. 03. 2020 r.

Thema: Essen in den DACH- Ländern.

 1. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 1 str. 94. Odpowiedzi wpisać do zeszytu pod powyższym tematem lekcji (np. 1. Deutschland, 2. Schwiez, 3. Österreich itd.).
 2. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 3 str. 94.
 3. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 4 str. 94.
 4. Jako pracę domową należy wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 64.
 5. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 99, podpunkt: ,,Potrawy regionalne z krajów DACH”.

Thema: In einem Wiener Geschäft.

 1. Wykonać pisemnie zadanie z podręcznika 1 str. 95 (np. A 3 itd.).
 2. Wykonać ustnie najpierw samodzielnie (czytając na głos) zadanie z podrecznika 2 str. 95. Następnie napisać dialog we właściwej kolejności (odpowiedzi: 1,4,5,2,8,7,6,3,9).
 3. Do zeszytu przepisać poniższą odmianę czasownika nieregularnego: ,,nehmen“

nehmen- brać, wziąć

ich nehme

du nimmst

er/sie/es nimmt

wir nehmen

ihr nehmt

sie/Sie nehmen

np. Ich nehme eine Tasse Caffe. (Wezmę filiżankę kawy)

 1. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 4 str. 95 (1. Zabytki Wiednia? /2. Co jest symbolem Wiednia? / 3. Jakie pamiątki można kupić w Wiedniu?).
 2. Jako pracę domową wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 65.
 3. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 99, podpunkt: ,,Wyrażenia: W restauracji/ W sklepie”.

Język polski

Proszę o przeczytanie:

 1. Dziady cz. II – Adam Mickiewicz https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii
 2. Opowieść wigilijna - Charles Dickens. http://vsetutpl.com/uploads/files/powie_wigilijna.pdf
 3. Powtórzyć wiadomości z działu V (str.241- 244 – podręcznik)

Uwaga. Rozwiązania zapisać w zeszycie

 1. Powtórzyć formę rozprawki ( podręcznik str. 224-227).
 2. Zredagować rozprawkę na jeden z wybranych tematów:

a)      Czy strzelec z ballady „Świtezianka” poniósł zasłużoną karę?

b)     Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? Podaj odpowiednie argumenty.

 1. Wykonać i opisać wykres zdań wielokrotnie złożonych:

a)      Zaskoczyło ją to i zaczęła rozważać, gdzie ewentualnie mógł pójść

b)     Powiedziałem ci kiedyś, że nie mogę ci wyjawić , jak ze mną było.

c)      Gdy minęlo lato i zbliżała się pora deszczów, chłopak poprosił dziewczynę, by przedstawiła go swoim rodzicom i została jego żoną .

Jestem pewna, że poważnie potraktujecie swoje obowiązki, ponieważ   zadania będą sprawdzone i ocenione po Waszym powrocie do szkoły.

Wkrótce dalszy ciąg zadań.


Fizyka

Proszę powtarzać materiał z działu: praca, moc, energia.


Język angielski

Wpisz brakującą część zdania, tak aby powstało takie samo zdanie dla innej osoby. Np. We live in London. She lives in London. ( czas Present Simple)

1. I play the piano every day. She …………………………………………….

2. John goes jogging in the morning. I ………………………………………………….

3. They work in the office. My sister ………………………………………………….

4. We go to the cinema at the weekend. Steven …………………………………

5. You play tennis twice a week. He ……………………………………………

6. She has two brothers. I …………………………………………………………

7. Many children have a computer at home. I ………………………………………..

8. We like pizza very much. Joanna ………………………………………………..

9. My brother goes to pubs. Andrew and his brother ………………………………

10. The shop closes at 6 pm. The  shops……………………………………………………………………………

Przekształć podane zdania twierdzące w zdania przeczące. Np. We live in London. We don’t live in London. ( czas Present Simple)

1. She drives a BMW. She…………………………………………….. a BMW.

2. I like burgers. I ………………………………………………………….burgers.

3. We understand Russian. We……………………………………………….. Russian.

4. My mother wears glasses. My mother………………………………………. glasses.

5. My uncle lives in Brighton. My uncle………………………………… in Brighton.

6. They speak French. They………………….…………………………. French.

7. She does housework every day. She………………………… housework every day.

8. John has two dogs. John……………………………………………. two dogs.

9. I drink a lot of coffee. I…………………………………….. a lot of coffee.

10. John and his brother like tennis. John and his brother……………………………… tennis.

Zadaj pytanie tak aby pasowało do podanej odpowiedzi. Np. Does she live in London?. – Yes, she lives in London.( czas Present Simple)

1………………………………………………………. ? – Yes, my father smokes.

2……………………………………………………… ? – Yes, I listen to pop music.

3……………………………………………………… ? – Yes, my brother plays tennis.

4………………………………………………………. ? – Yes, we live in a big house.

5……………………………………………….. ? – Yes, my sister works in a factory.

6…………………………………….. ? – Yes, they go to the cinema every weekend.

7……………………………………………… ? – Yes, Henry drinks a lot of tea.

8……..………………………………………. ? – Yes, Paula comes from Italy.

9…………………………………………… ? – Yes, I and my brother work in a shop.

10………………………………………… ? – Yes, she has one brother and two sisters.

Uzupełnij zdania przyimkami miejsca: in, on,at,

1. Shall we go to the cinema………. Sunday?

2. He graduated from Oxford………. 1985.

3. I must get up early……….. the morning.

4. The shops open ………..nine.

5. She has never seen the sea………… winter.

6. I am going to meet her………. Wednesday.

7. Let’s have a break……… noon.

8. They moved here………. October.

9. It happened ………….half past seven.

10. Is the match …………….Saturday afternoon?


 Biologia

PROSZĘ O POWTARZANIE BUDOWY I ROLI UKŁADU ODDECHOWEGO PODRĘCZNIK STRONY: 135 – 142.

ZACHECAM RÓWNIEŻ DO PRZYGOTOWANIA REFERATÓW:

1. SZKODLIWOŚĆ PALENIA TYTONIU.

2. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO.


 Geografia

Proszę o utrwalanie materiału z działu IV Rolnictwo i przemysł Polski . Pisemnie w zeszytach proszę odpowiedzieć na pytania ze strony 146 z podręcznika. Proszę również na uzupełnić zaległe zadania z zeszytu ćwiczeń.