Home » Klasa VIII

Klasa VIII

KLASA VIII

Chemia

07.04.2020 r. wtorek. 

Powtórzenie wiadomości o alkoholach.

Wypełnij karty pracy i prześlij na adres: mariap1402@wp.pl . Praca podlega ocenie. Proszę o samodzielność.

karta-pracy-etanol  karta-pracy-metanol   karta-pracy-glicerol-1


Matematyka

06.04.2020 r. poniedziałek.

Zadania powtórzeniowe z dz. koła i okręgi.

zadania_powtorzeniowe_kolo

Wykonaj zadania te, które potrafisz z podręcznika str. 254 i 255.

07.04 i 08.04.2002 r. . Cd. Zadań na ocenę.

Wykonaj zadania z zestawu zadań . Prześlij rozwiązania na podany adres e – maila: mariap1402@wp.pl  .

Zadania podlegają ocenie. Rozwiąż te, które sama ( sam ) potrafisz.

Proszę o samodzielność.


WOS

02-09.04.2020 r.
Zakończyliśmy rozdział – Społeczność lokalna i regionalna. Do 09.04.2020 r. musicie powtórzyć cały rozdział( 4 tematy). Na końcu rozdziału oprócz podsumowania jest test.

Proszę zapisać temat w zeszycie: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości.

Pod tematem rozwiązujecie w zeszycie pisemnie ten test. Piszcie samodzielnie aby jak najlepiej sprawdzić zasób swojej wiedzy. Sprawdzian napiszecie( mam nadzieję) zaraz po świętach. Zaczniemy teraz dział „Prawo i prawa człowieka”. Do 09.04.2020 r. proszę przeczytać pierwszy temat „Prawa człowieka” i zapisać do zeszytu. Pod tematem należy zrobić notatkę w punktach o historii praw człowieka i Konwencji praw dziecka.
Poszukajcie informacji na temat łamania praw człowieka. Zróbcie prezentację na wybrany przez Was przykład łamania praw człowieka na świecie. Prezentacja ma mieć formę bardziej kampanii społecznej, która zwraca uwagę ludzi na wybrany przez Was problem. Maksymalnie do 12 slajdów, czas na realizację to 2 tygodnie ( czyli do 17.04.2020 r.)


Religia

https://www.youtube.com/watch?v=ip099tlDJ3M

Co to jest grzech? Zrobię krótką notatkę po obejrzeniu filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=LjJqCCBZQ5o
Co to jest 7 grzechów głównych? Zrobię krótką notatkę po obejrzeniu filmu.

Tylko do obejrzenia i zastanowienia:

https://www.youtube.com/watch?v=a4-UXRE58b0

Pomyślę o swojej spowiedzi.


Język angielski

03.04. (piątek)

Subject: Rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji i środków językowych.

 1. Dla utrwalenia czasu Present Perfect i okresów warunkowych, wykonajcie ćw.6/114.
 2. Ćw.9/115 – ćw. rozumienia tekstów pisanych.
 3. Ćw. 10/115 – przetłumaczcie fragmenty zdań z nawiasów, czasowniki użyjcie we właściwej formie.
 4. Ćw.11/115 – napiszcie wypowiedź pisemną.

Geografia

Aktualizacja: 01 – 08.04.2020 r.

Temat: Ludność Ameryki.
1 Przeczytaj informacje z podręcznika strony 122-125.
2. Sporządź notatkę w zeszycie.
3 Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,4,5 ze stron 57-59.

Proszę o systematyczne uczenie się , wykonywanie zadanych poleceń i sporządzanie notatek. Wszystko sprawdzę !


Fizyka

Aktualizacja: 01 – 08.04.2020 r.

Temat: Załamanie światła.

str.174/175/176 ćwiczeniówka str.84/8.

Temat: Soczewki.

str.178/179/180/181 ćwiczeniówka str.86,87.


Biologia

Aktualizacja: 01-08.04.2020 r.

Temat Zależności pokarmowe w ekosystemie.

 1 Zapoznaj się z informacjami z podręcznika strony 121-124.

2. Sporządź notatkę w zeszycie:

  – definicja łańcuch pokarmowy, producent, konsument, reducentów,

    – co to jest sieć troficzna,

   - dobro jest i kiedy dochodzi do zakłócenia równowagi ekosystemu.

3. Odpowiedz  pisemnie w zeszycie na pytanie 1,2 strona 124.

Bardzo proszę o systematyczne uczenie się i wykonywanie zadanych poleceń.

Materiał do powtórzenia podam później.


Informatyka

Proszę opracować temat: Historia i rozwój informatyki strona 159-168.

Proszę wykonać prezentację na ten temat.

Prezentacja minimum 8 slajdów.

Można ja wykonać w programie powerpoint, jeśli ktoś nie ma możne ściągnąć program openoffice i tam wykonać pracę.

Po wykonaniu proszę przesłać pracę jako załącznik na adres:kr35@wp.pl.

Link do programu: https://www.openoffice.org/pl/

W razie problemów piszcie na mój adres.


Język polski

wtorek  31.03           
Temat: Twórca i jego czasy- Sławomir Mrożek.

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi życia i twórczości Sławomira Mrożka- podręcznik str. 230-231 oraz sporządzić w zeszycie notatkę na temat tego autora.

Wiadomości można uzupełnić informacjami z encyklopedii bądź internetu.

środa 1.04         
Temat: Przerost ambicji nad możliwościami- „Artysta” Sławomira Mrożka.

Proszę przeczytać opowiadanie „Artysta” ze strony 232.
W zeszycie proszę wykonać:
– polecenie 5 str. 232, tzn. napisać, czym jest alegoria a następnie wypisać bohaterów opowiadania oraz podać cechy, jakie uosabia każde ze zwierząt występujących w utworze,
– polecenie 6 str. 233,
– polecenie 9 str.233– pracę należy napisać do piątku. Następnie proszę zrobić zdjęcie wypracowania i przysłać na moją pocztę.

Przydatny w zrozumieniu opowiadania może być krótki filmik na jego temat, znajdujący się pod podanym linkiem:   https://www.youtube.com/watch?v=c15M0XRyPDc

czwartek 2.04
Temat: O życiu bez wyboru na podstawie wiersza K.K. Baczyńskiego „ Z głową na karabinie”.

Proszę zapoznać się z informacjami na temat życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przydatny link: https://www.youtube.com/watch?v=eWDvtuf5IuI&t=332s

Następnie proszę przeczytać wiersz „Z głową na karabinie” ze strony 233-234.

W zeszycie należy zrobić notatkę na temat wiersza (kim jest podmiot liryczny?,
w jakiej sytuacji się znajduje?, jaki ma stosunek do przeszłości i do obecnych wydarzeń?, jaki wpływ ma wojna na jego życie?).

piątek 3.04
Temat: Trudna sytuacja ukazana we fragmencie powieści pt. „Pozłacana rybka”.

Proszę przeczytać fragment powieści Barbary Kosmowskiej pt. „Pozłacana rybka” str.235-237.
Do zeszytu proszę przepisać i uzupełnić poniższą kartę pracy.

1.Uzupełnij podany opis sytuacji informacjami z tekstu.

Główną bohaterką tekstu jest nastoletnia dziewczyna o imieniu ……………………, której rodzice ………………………..  Jej ojciec był w związku z …………………………… Jej relacje z tą kobietą były ……………………………………………., o czym świadczy na przykład ……………………………………………………………………………. .

W dniu, kiedy ……………………………………….., nastolatka dowiedziała się, że………………………………………………………….. .

Mimo że dziewczyna zareagowała na tę informację ………………………, partnerka jej ojca ……………………………………………….. .

2. Wypisz emocje, które towarzyszyły bohaterce, gdy dowiedziała się o ciąży Klaudii, i określ, co mogło wywołać w dziewczynie takie emocje. Wyciągnij wnioski ze swoich obserwacji.

tabela 10

3. Zastanów się nad tym, jakie decyzje wynikające z analizowanej sytuacji może podjąć bohaterka tekstu. Wypisz pozytywne i negatywne konsekwencje takich decyzji.

tabela 11


Historia
Ze względu na próbne egzaminy przedłużam termin nadsyłania listów do końca tygodnia.

Matematyka

30.03.2020 r. poniedziałek. Wzajemne położenie okręgów.

Zapoznaj się z położeniem okręgów względem siebie podr. str. 238.

Wykonaj zadania z podręcznika  str.239.

31.03.2020 r. wtorek. Próbny sprawdzian z matematyki – arkusz CKE.

1.04.2020 r. środa. Styczna do okręgu. Zapoznaj się  definicja stycznej do okręgu.

Wykonaj konstrukcję zgodnie z opisem w podręczniku str. 235.

Rozwiąż zadania z podręcznika str. 235.

02.04.2020 r. czwartek. Styczna do okręgu – zadania.

Wykonaj zadania z podręcznika str. 236 i 237 ( wybierz min. 4 zadania )

03.04.2020 r. piątek. Zadania uzupełniające z działu. „ Koła i okręgi”.

 Rozwiąż zadania z podręcznika str. 254 i 255. Zad. Nr 1;2; 5; 8;9;10;11;12.Dla chętnych zad. 6 i 7 str. 254.       


Język angielski

31.03. (wtorek)

Subject: Czas Present Perfect -ćwiczenia utrwalające.

1.  Z ćw.7/105 przerysujcie do zeszytu tabelę, dzieląc ją na trzy części, jakie nazwy sportów używamy z czasownikami: play, go,do.

2. ćw. 2/112 – ustnie

3. ćw. 3/114 – 4 zdania zapiszcie w zeszytach.

4. ćw. 4 i 5/114 – po 4 zdania z każdego ćwiczenia zapiszcie w zeszytach.

01.04. (środa)

Subject: Próbny egzamin ósmoklasisty – arkusz CKE.


Chemia

31.03.2020 r.wtorek. Porównanie właściwości alkoholi.

Na podstawie informacji w podręczniku porównaj właściwości alkoholi i ich zastosowanie.

Notatkę zapisz w zeszycie przedmiotowym.

01.04.2020 r.środa. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Zapoznaj się z budową cząsteczek kwasów organicznych z podręcznika.

Wykonaj stosowne zadania dot. Tego tematu.


WOS

Witam!Mam nadzieję,że zadania z poprzedniego tygodnia zostały wykonane. Prasówki i inne ćwiczenia, które będą zadane proszę na razie trzymać i nigdzie nie odsyłać. Pod poprzednim tematem wklejacie lub przepisujecie tabelkę z podziałem zadań dla poszczególnych jednostek administracyjnych. załącznik 3-lekcja.

LEKCJA
Wpisujemy temat do zeszytu: Obywatele a władza samorządowa.
Proszę przeczytać temat z podręcznika i zrobić notatkę do zeszytu. Wykonaj ćwiczenia:
1. Wyjaśnij, czym jest ePUAP i jakie sprawy można załatwić za jego pośrednictwem?
2. Ze strony urzędu miasta pobierz wniosek o wydanie dowodu osobistego, a następnie prawidłowo go wypełnij. Zachowaj do sprawdzenia. Powodzenia!


Język angielski 27.03  (piątek)

Subject: II okres warunkowy- ćwiczenia gramatyczne.

1.Abyście jeszcze lepiej zrozumieli II okres warunkowy, przeczytajcie poniższe informacje:

Drugi okres warunkowy to myślenie o przyszłości lub teraźniejszości. Tym razem warunek a co za tym idzie sytuacja, ma niewielką (prawie żadną) szansę, żeby zaistnieć lub wręcz   warunek nie może być spełniony. Czyli można sobie pomarzyć… Ale przecież marzenia czasem się spełniają…
W tłumaczeniu na język polski używamy trybu przypuszczającego.

If I had a lot of money, I would go on a trip around the world.   Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym na wycieczkę dookoła świata.

Ale nie mam tyle pieniędzy, przynajmniej w tej chwili. Ale przecież mogę wygrać w totka, niewielka szansa (jedna na kilkanaście milionów;-)) istnieje.

Zdanie w drugim okresie warunkowym budujemy następująco:

if + Past Simple , Would + bezokolicznik
 1. Teraz wykonajcie ćwiczenie, które polega na wstawieniu czasowników z nawiasów w odpowiednim czasie ( II okres warunkowy)

1.If I …………………(be) you, I ……………..(get) a new job.

2.If he………….. (be) younger, he ……………… (travel) more.

3.If we ……………..(not / be) friends, I …………..(be) angry with you.

4.If I …………..(have) enough money, I………….. (buy) a big house.

5.If she …………. (not / be) always so late, she…………… (be) promoted.

6.If we ……………… (win) the lottery, we……………… (travel) the world.

7.If you …… (have) a better job, we ………… (be) able to buy a new car.

8.If I ………….. (speak) perfect English, I ………….. (have) a good job.

9.If we ………….. …(live) in Mexico, I ………………. (speak) Spanish.

10.If she ……………. (pass) the exam, she ………. (be) able to enter university.      

 • Proszę  ćwiczyć I I II okres warunkowy- będzie kartkówka.
 • Sprawdzone są Wasze kartkówki ze stopniowania przymiotników. Zainteresowanych proszę o kontakt na mój e-mail, podam wyniki: figa68@onet.eu

Geografia

Temat: W Amazonii.

1 Przeczytaj informacje z podręcznika strony 116-121.

2. Sporządź notatkę w zeszycie:

   - środowisko przyrodnicze Amazonii,

  – fauna i flora Amazonii,

  – gospodarcza eksploatacja Amazonii i jej ekologiczne następstwa.

3 Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,4,5 ze stron 53-56.


Biologia

Temat Czym jest ekosystem?

 1 Zapoznaj się z informacjami z podręcznika strony 116-120.

2. Sporządź notatkę w zeszycie.

3. Odpowiedz  pisemnie w zeszycie na pytanie 1,2,3,4 strona 120.


Język angielski     25.03.2020 (środa)

Subject: II okres warunkowy.

 1. Zapoznajcie się z informacjami o II okresie warunkowym ze str.169 i zapiszcie schemat zdania w zeszycie.
 2. Ćw. 2/104 ustnie
 3. Ćw.3/105- dopasujcie i zapiszcie zdania w zeszycie z podziałem na 0, I i II okres warunkowy.
 4. Ćw. 4/105- uzupełnijcie zdania ustnie i  zapiszcie do zeszytu tylko te, które są w II okresie warunkowym.
 • Pamiętajcie o przetłumaczeniu zaległych zdań w I okresie warunkowym.
 • CKE na bieżąco umieszcza na swojej stronie zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami. Zachęcam do zapoznania się i spróbowania własnych sił w ich rozwiązywaniu.

 


Fizyka

Aktualizacja: 25-30.03.2020 r.

Temat: Światło i cień. str.164

Zeszyt ćwiczeń str.80,81.

Temat: Widzimy dzięki światłu. str.169

Zeszyt ćwiczeń str.82,83.


EDB

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji w Polsce jak również na Świecie, bardzo proszę  abyście przypomnieli sobie temat dotyczący sytuacji kryzysowych , jak należy się w takich sytuacjach zachować, jak należy postępować w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, a także udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. W razie jakich kolejek pytań śmiało możecie zadawać mi pytania korzystając z aplikacji messenger.


Historia

aktualizacja : 24.03.-03.04.2020 r.

Tematy z podręcznika 22 i 23 s. 168-183 – tematy zapisać w zeszycie.

https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C

praca domowa: najpóźniej do 01.04 każdy z was napisze do mnie, jako byłej waszej nauczycielki historii, list opisujący wybrane zdarzenie (VI-1956, lub X-1956, lub III-1968, lub XII-1970 lub, VI-1976), tak jakbyście byli jego bezpośrednimi uczestnikami. Możecie oczywiście skorzystać z innych stron w Internecie na temat wybranego wydarzenia, nie zapomnijcie podać źródła. Listy te będą sprawdzone i ocenione. Już się cieszę na ciekawe prace, uwielbiam czytać listy.                                                        Adres: historiapspkrepa@gmail.com


Język polski

aktualizacja : 24-27.03.2020 r.

Tematy do realizacji od wtorku 24.03 do piątku 27.03. Wszystkie tematy i notatki proszę zapisywać w zeszycie.

wtorek 24.03
Temat: Zdanie złożone i wielokrotnie złożone- powtórzenie wiadomości.

Proszę przeczytać wiadomości na temat zdania złożonego współrzędnie str.214, podrzędnie str.212 oraz wypowiedzenia wielokrotnie złożonego str.216.

Do zeszytu proszę przerysować schematy dotyczące wypowiedzenia oraz zdania złożonego ze str.218. Ponadto proszę przedstawić na wykresie i nazwać następujące zdania:

1) Marek jest zdolny i uczy się pilnie.

2) Jutro pojadę na wycieczkę albo zostanę domu.

3)Zdaje mi się, że już oglądałem ten film.

4) Prosiłem kolegę, żeby mi pomógł.

5)Odkąd zacząłeś pracować, zdobyłeś uznanie otoczenia.
6)Mama poprosiła mnie, żebym jej pomogła, kiedy odrobię lekcje.

środa 25.03

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu pt.Utopie.
Proszę przejrzeć dział 5 z podręcznika i przypomnieć sobie ważniejsze teksty, ich problematykę oraz poznane terminy w oparciu o mapę myśli ze strony 217 i 218.

czwartek 26.03
Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności.

Proszę przeczytać tekst pt. Utopie i antyutopie w kinie ze str. 219 oraz wykonać pisemnie polecenia do tekstu od 1 do 9 str.220.

 piątek 27.03

Temat: O życiowych wyborach na podstawie dzieła Natalii Rak.
Proszę obejrzeć dzieło pt. Wybór ze strony 221 i sporządzić w zeszycie jego opis. Przydatne przy wykonywaniu polecenia są informacje znajdujące się pod obrazem oraz pytania pomocnicze od 1 do 4 ze strony 221.

W razie pytań możecie pisać do mnie na messengera lub na adres meilowy: ania-bajka@wp.pl


Język niemiecki 

Termin wykonania poleceń od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

Thema: Interessante Schulwege in Deutschland.

 1. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 1 str. 92 oraz wypisać do zeszytu nazwy środków transportu i przetłumaczyć na j. polski (pomagać sobie słownikiem znajdującym się na końcu rozdziału lub podręcznika oraz innymi ogólnodostępnymi w Internecie słownikami, nie translator!!!). Pamiętamy, że są to rzeczowniki (z dużej litery oraz rodzajniki!).
 2. Wykonać w zeszycie zadanie z podręcznika 2 str. 92.
 3. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 4 str. 92.
 4. Jako prace domową wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 62, ćw. 9, 10 str. 67, ćw. 4 str. 68, ćw. 5, 6 str. 69.
 5. Proszę również przyswoić słownictwo z powyższej lekcji tj. środki transportu oraz dodatkowo ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 97, podpunkt: ,,Inne środki tarnsportu”.

 

Thema: Frankfurt/Mein: nicht nur ein Flughafen!

 1. Wykonać bez wysłuchania tekstu zadanie w podręczniku 1 str. 93 (w razie wątpliwości korzystamy z zasobów Internetu).
 2. Wykonać pisemnie (tj. wpisać gdzie mają miejsce te dwa dialogi: ,,Bahnhof- dworzec kolejowy“ czy ,,Flughafen- lotnisko“).
 3. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 3 str. 93.
 4. Wykonać pisemnie zadanie z podręcznika 5 str. 93 (podaję w rozsypance słowa, które należy wpisać wg kontekstu: Hauptbahnhof, Flughafen, Internationale Automobil- Ausstellung, Buchmesse, Commerybank Tower, Deutschland).
 5. Jako prace domową wykonać w ćwiczeniówce ćw. 1, 2, 3, 4 str. 65 oraz ćw. 2, 4 str. 70.
 6. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 97, podpunkt: ,,Dworzec kolejowy/ Lotnisko”.

Chemia

aktualizacja: 23.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

Temat I: Metanol i etanol. Podręcznik str. 142

Temat II: Glicerol – alkohol polihydroksylowy, strona 150

Wykorzystaj stronę internetową „zdalne nauczanie” – kl. VIII chemia


Matematyka

aktualizacja: 23.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

Temat: Pole koła. Zapoznaj się z wzorem na pole koła. Podręcznik str. 247. Wykonaj zadania od 1-6 str. 248

Temat II: Zadania z zastosowaniem wzoru na pole koła. Wykonaj pozostałe zadania z podręcznika.

Proszę rozwiązać dodatkowo zestaw zadań powtórzeniowych, przesłane e-mailem.


WOS

Proszę przeczytać temat ” Powiat i województwo” z podręcznika i zrobić notatkę odnośnie samorządu wojewódzkiego. Pod notatką wykonać ćwiczenia 2 i 4. Proszę zrobić dwie prasówki na dowolny temat. Czas wykonania zadań do 26.03.2020.


Historia

https://epodreczniki.pl/b/co-by-zobaczyl-mis-wojtek-w-polsce-rzadzonej-przez-komunistow/PvutVtOmd

https://epodreczniki.pl/a/miedzy-propaganda-a-rzeczywistoscia-w-prl/DDAtcheAR


Matematyka

Wszystkich uczniów zachęcam do samodzielnego rozwiązania testów egzaminacyjnych, które już zostały wysłane oraz do nowych testów, które będą sukcesywnie na stronie  https://cke.gov.pl (skopiuj link i wklej w wyszukiwarkę)

Praca uczniów zostanie oceniona. Wszystkie zadania proszę rozwiązać w zeszytach przedmiotowych. Każdy uczeń rozwiązuje na miarę swoich możliwości. Zachęcam do pracy z podręcznikiem.


Chemia

Uczniów proszę o rozwiązanie dostępnych już wcześniej wysłanych dwóch testów oraz do zapoznania się z treściami na stronie gov.pl – lekcje zdalne – chemia kl. VIII.


Fizyka

Proszę powtarzać materiał z działu: Drgania i ruch falowy.


Język niemiecki

Termin wykonania poleceń od 16. 03. 2020 r. do 20. 03. 2020 r.

Thema: Wie komme ich zum Zoo?

 1. Przepisać słówka wraz z tłumaczeniem (patrz słownik aktywny na końcu rozdziału 4).
 2. Wykonać ustnie (czytając na głos) zadanie z podręcznika 2 str. 90 (same odpowiedzi przepisać do zeszytu, np. Dialog A- 1, 2 / Dialog B- 3, 4 itp.).
 3. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 3  i 4 str. 90.
 4.  Jako pracę domową wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 62.
 5. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 96, podpunkt: ,,Opis drogi”.

Thema: Leben ohne Handy und Playstation.

 1. Wykonać ustnie zadanie z podręcznika 1 str. 91.
 2. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 2 str. 92.
 3. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 3 str. 91 (podaję możliwości do wyboru: helfen, Ski fahren, Rad fahren).
 4. Wykonać pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika 4 str. 91.
 5. Jako pracę domową wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 str. 63 (P.S. Możliwości do ćwiczenia 4- im Wald wandern, Fußball spielen, auf dem Land, ein Pferd, arbeiten/helfen).
 6. Proszę również przyswoić słownictwo z ,,Aktivwörterbuch” podręcznik str. 96, podpunkt: ,,Życie na wsi”.

Język angielski

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy

7.1. My uncle (mieszka) _______________________________ in Wales since he got married two years ago.

7.2. I think you (nie powinnaś zabierać) __________________________________________ your dog with you on the next holiday.

7.3. (Czy interesujesz się) ___________________________________________ in modern art by any chance?

7.4. Look at this photo! I like the girl (która siedzi) __________________________________ next to John.

7.5. (Czy musiałeś) __________________________________ leave so early in the morning?

Kilka dni temu przeprowadziłeś(-aś) się do nowego domu/mieszkania. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Londynu:

·wyjaśnij, dlaczego Twoja rodzina zmieniła miejsce zamieszkania

·zrelacjonuj wydarzenie, które miało miejsce podczas przeprowadzki

 • opisz swój nowy pokój.

Podpisz się jakoXYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość wypowiedzi powinna mieć od 50 do 120 słów.

 

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

7.1. (Wyłącz) ________________________________________________ your mobile phone, the lesson will start in a moment.

7.2. Reksio is (najszybszym psem)_______________________________________________ I have ever seen.

7.3. Where (spotkałeś) ___________________________________________ Ann yesterday?

7.4. We need (kilka jabłek) _____________________________________________________ to make this cake. 7.5. I’d like to know (czy lubisz) ________________________________________________ fantasy books.

 Postanowiłeś wziąć udział w programie telewizyjnym ,,Young Cooks” W e- mailu do kolegi/koleżanki ze Stanów Zjednoczonych:

 ·wyjaśnij, dlaczego chcesz wziąć udział w tym programie

·napisz, w jaki sposób przygotowujesz się do udziału w programie

·opisz, jak zareagowali rodzice na Twoją decyzję o udziale w programie

 

 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę 4.1.–4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

SMART TEENS

A 14-year-old boy and his cousin were spending their holiday on Camano Island, Washington. On the first day they did some sailing on their yacht and returned to the island for the night. 4.1.____ When they woke up the next morning, they heard sounds coming from the place where they had left the yacht. The boys looked out of the window and saw that two men had tied their yacht to a speedboat and were escaping with it. 4.2.____ He quickly got it into the air and it started to ‘chase’ the thieves. The drone followed them for some time. 4.3. ____ But thanks to the recording from the drone, the police discovered where the thieves were going. They sent two helicopters to that location. 4.4. ____ The stolen yacht was given back to the boys and the thieves were arrested.

A. One of the boys immediately called the police and the other one ran for his drone.                                                                                    B.However, it was a bit slower than the speedboat, and finally lost track of the men.

C. They got the video from the drone but they couldn’t find the stolen yacht.

D. They tied up their yacht by the shore and went to their guesthouse.

  Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

 climb     city     help    high    need     worry

A RISK TO PANDAS

The number of giant pandas in the world is falling. There are a few reasons for this. One is that many of the bamboo forests are cut down to build new 6.1. ____________________ and roads. Another one is global warming. An adult panda eats a lot. It 6.2. ____________________ up to 38 kilograms of bamboo every day and scientists warn that because of the climate change the bamboo in China’s mountains is disappearing very fast. Already there is so little bamboo on lower mountain slopes that pandas must move to 6.3. ____________________ parts of the mountains to survive. Many people are 6.4. ____________________ that giant pandas may soon have no food to live on. They lead regular campaigns to make other people take action and start 6.5. ____________________ pandas before it’s too late. Unfortunately, the world is sometimes too lazy.

 

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.

7.1. Your dad has (więcej czasu niż)______________________________________________ the rest of us, so he can help you.

7.2. When (on chce) ______________________________________ to start his tennis lessons?

7.3. The students (słuchali muzyki) _______________________________________________ when I opened the door. 7.4. Our teacher (kazał nam przyjść) ______________________________________________ earlier on Monday.

7.5. This is the worst film that (kiedykolwiek widziałem) ______________________________

Zorganizowałeś(-aś) przyjęcie dla Twojego młodszego brata. W e-mailu do kolegi/ koleżanki z Londynu:

•wyjaśnij, dlaczego zorganizowałeś(-aś) to przyjęcie

 •opisz miejsce, w którym odbyło się to przyjęcie

 •zrelacjonuj przebieg tego przyjęcia. Podpisz się jakoXYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów.

Biologia

PROSZĘ POWATARZAĆ WIADOMOŚCI Z PODRĘCZNIKA ZE STRON: 187 – 194.

PRZYPOMINAM O KARTKÓWCE Z ZAGADNIEŃ.

POLECAM RÓWNIEŻ STRONY: https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/DJHIr0Bsn 


Język polski

Proszę powtórzyć do egzaminu następujący materiał:
- części mowy oraz części zdania (podręcznik str. 170-176, 208-211),
- zdanie złożone oraz wielokrotnie złożone (str.212-216),
- środki stylistyczne (str.315-316),
- rodzaje i gatunki literackie (str.304-313),
- formy wypowiedzi pisemnej: zaproszenie, podziękowanie, dedykacja, ogłoszenie, charakterystyka, charakterystyka porównawcza, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, opowiadanie, opis przeżyć wewnętrznych,
Proszę przypomnieć sobie problematykę oraz bohaterów lektur obowiązujących na egzaminie:

1. Charles Dickens „Opowieść wigilijna”

2. Aleksander Fredro „Zemsta”

3. Jan Kochanowski , wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I,V,VII,VIII

4. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

5. Ignacy Krasicki „Żona modna”

6. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, II część „Dziadów”, Wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz” (całość)

7. Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

8. Henryk Sienkiewicz „Qvo vadis”, „Latarnik”

9. Juliusz Słowacki „Balladyna”

10. Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”

11. Sławomir Mrożek „Artysta”

12. Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze” (frag.) „Tędy i owędy” (wybrany reportaż).

Zachęcam do powtarzania materiału korzystając z lekcji języka polskiego dostępnych na stronie www.gov.pl/zdalne lekcje oraz do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Geografia

Proszę o utrwalanie wiadomości dotyczących ukształtowania powierzchni, klimatu, roślinności, wód powierzchniowych AMERYK, tornad i cyklonów.. Proszę o wykonanie zadań 1,2,3 ze strony 115 w podręczniku.