Home » JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

Aktualizacja z dn. 02.04.- 03.04.2020 r.

Drodzy uczniowie,

W dn. 02.04.- 03.04.2020 r. powtarzamy wiadomości z rozdziału 4. Na str. 195 macie podsumowanie czyli wszystko to co powinniście wiedzieć. Na str. 196 – 198 znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe. Z racji tego, że jest ich duża ilość możecie odpowiedzieć na nie ustnie. Jeśli pisząc łatwiej się Wam powtarza możecie odpowiedzi wpisać do zeszytu przedmiotowego. W przypadku ćwiczeń trudnych, niezrozumiałych zapraszam do kontaktu mailowego lub na Messengere.

06.04.2020 r. – SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU 4


Aktualizacja z dn. 01.04.2020 r.

Proszę zapoznać się z fragmentem ,,Legendy o warszawskim Bazyliszku”

W. Chotomskiej ze str.191-194.

Lekcja

Temat: ,,Legenda o warszawskim Bazyliszku” Wandy Chotomskiej.

Przepisać Nową wiadomość ze str.194 czym jest dramat.

Wykonać ćw.1, 3/194 oraz wypełnij kartę pracy.

karta-pracy-jak-pokonac-bazyliszka-do-tekstu-legenda-o-warszawskim-bazyliszku


Aktualizacja z dn. 31.03.2020 r.

Proszę zapoznać się z wiadomościami ze str.188-189 ,,Ludzie teatru”. Dodatkowo przeczytać ,,Wśród ludzi” str.190.

Lekcja

Temat: Ludzie teatru.

 1. Wymień osoby tworzące spektakl teatralny.
 2. Zdania do uzupełnienia:

Teatr to takie miejsce, w którym odbywają się ……………….

Przygotowaniem do spektaklu kieruje ………………………

Dekoracją sceny i projektami kostiumów zajmuje się ……………………

W różne role wcielają się ………………….

Teatr nie istnieje bez ………………………

- Ćw. 4/190

Na podstawie informacji str. 190 ,,Wśród ludzi”  wypisz zasady, których powinien przestrzegać widz.

Ćwiczenie dla chętnych na ,,+” z aktywności: 5/190

Po realizacji tematu lekcji możecie w wolnej chwili rozwiązać zagadki związane z teatrem ( dla siebie w celu utrwalenia wiadomości z lekcji).

zagadki


Aktualizacja z dn. 30.03.2020 r.

Proszę zapoznać się z wierszem J. Kulmowej ,,Po co jest teatr?” podręcznik str.187. Po przeczytaniu wiersza proszę odpowiedzieć na pytania pod tematem lekcji.

Lekcja

Temat: Magia teatru – przetrwała czy zniknęła?

 1. Po co – wg podmiotu lirycznego – jest teatr? W których wersach znajdziesz odpowiedź na to pytanie?
 2. Połącz wymienione w utworze Joanny Kulmowej przedmioty codziennego użytku z ich „rolą” w teatrze.

tabela

3. Dokończ zdanie : Moim zdaniem teatr jest po to aby …………….

Pod ćw. 3 proszę napisać:

Wiersz ma budowę stroficzną, nie posiada rytmu ze względu na różną liczbę sylab w wersach ( po ile sylab mają wersy?) proszę policzyć i napisać.

Ćwiczenie dla chętnych na ,,+” z aktywności: 6/187


Aktualizacja z dn. 27.03.2020 r.

Proszę przeczytać balladę ,,Pani Twardowska” Adama Mickiewicza ze str.177-182.

Lekcja

Temat:Co się zdarzyło w karczmie Rzym?

1.Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie:

             karczma Rzym              Pan Twardowski              straszny           ucieka                diabeł             żona             czarnoksiężnik            dusza                                         święconej wody               „Pani Twardowska” 

Narrator w balladzie ………………… opowiada o przygodach  …………….., któremu ………………………. pomaga zostać ………………. W zamian za pomoc Twardowski sprzedaje …………………….., ale uchyla się od wywiązania z umowy. Mefistofeles zwabia Mistrza do ……………………., gdzie domaga się zapłaty. Twardowski ratuje własną skórę, proponując diabłu……………………. Mefistofeles, który nie bał się……………………………… , na widok pani Twardowskiej ……………… Widać, nie taki…………………………………., skoro czarnoksiężnikowi udało się go przechytrzyć!

2.Wypisz bohaterów ballady „ Pani Twardowska”. Podkreśl postacie realne czerwoną linią, a fantastyczne zieloną.

3. Na podstawie ballady ,,Pani Twardowska” uzupełnij tabelkę.

4.Ćw.10/183

5. Proszę ułożyć w odpowiedniej kolejności plan ramowy wydarzeń ballady ,,Pani Twardowska”.

 1. Ucieczka diabła.
 2. Pojawienie się diabła.
 3. Sprytny wybieg Twardowskiego.
 4. Huczna zabawa w karczmie.
 5. Sztuczki Twardowskiego.
 6. Kłopoty Mefistofelesa.
 7. Wykonane zadania.
 8. Wspomnienie o cyrografie sprzed lat.

Wiersz posiada rytm ze względu na jednakową liczbę sylab w kolejnych wersach. (Proszę policzyć i sprawdzić).


Aktualizacja z dn. 26.03.2020 r.

Proszę zapoznać się z fragmentem ,,O Mistrzu Twardowskim” Jana Adamczewskiego ze str.176.

Lekcja

Temat: Fantazja czarnoksiężnika z Krakowa.

Proszę dokończyć zdania:

Pan Twardowski był………………………………………………

Podpisał on cyrograf z diabłem, ponieważ……………………

Pan Twardowski rozkazał diabłu, aby …………………………

Aby schwytać Twardowskiego czart wymyślił…………………

Czarnoksiężnik przechytrzył diabła……………………………

Uzupełnione zdania proszę przepisać do zeszytu.

Następnie wypisać na podstawie fragmentu:

Miejsca realistyczne

Zdarzenia fikcyjne (fantastyczne)

- Ćw. 6/177

*Ćwiczenie na ,,+”

Osoby, które wykonają ćw.7 otrzymają ,,+” z aktywności.


Aktualizacja z dn. 25.03.2020 r.

Proszę zapoznać się z informacją ze str.174 Jak napisać plan wydarzeń?  i przykładem planu ze str.175.

Lekcja

Temat: Jak napisać plan wydarzeń?

Notatka pod tematem lekcji:

Aby zapamiętać najważniejsze wydarzenia należy ułożyć plan wydarzeń.

Rozróżniamy dwa rodzaje planów wydarzeń:

- plan ramowy (najważniejsze wydarzenia)

- plan szczegółowy (wszystkie wydarzenia)

Plan do układania wydarzeń:

 1. Czytając tekst notujemy według nazw najistotniejsze wydarzenia. Są to główne punkty, czyli plan ramowy.
 2. Główne punkty planu możemy wzbogacić o dodatkowe informacje stosując podpunkty: a, b, c… i otrzymujemy plan szczegółowy.
 3. W punktach staramy się unikać tych samych wyrazów i zapisujemy wyrazy bliskoznaczne np.: Piast – gościnny gospodarz.
 4. Dbamy o jednolitość zapisu. Zdania powinny zawierać czasowniki albo rzeczowniki, które nazywają czynności lub stany.

Pamiętaj!

W planie powinno się używać tylko jednego typu wypowiedzeń – jeżeli na przykład zdecydujesz się na czasowniki, nie wprowadzaj sformułowań z rzeczownikami nazywającymi czynności lub stany.

Pod notatką proszę wykonać ćwiczenia.

Ćw.1/175 ( pomocna będzie informacja ze str.174 Przydatne słowa).

Ćw. 2/175 (nie wykonujecie – wymaga wytłumaczenia po powrocie do szkoły).

Ćw. 3/175 ( pamiętamy, że plan ramowy to najważniejsze wydarzenia).


 Aktualizacja z dn. 24.03.2020 r.

Proszę z podręcznika str. 172-173 przeczytać fragment legendy M. Grądzkiej Jurata, królowa Bałtyku.

Lekcja

Temat: Legenda o Juracie, bursztynie i sztormie.

Na podstawie fragmentu proszę całym zdaniem odpowiedzieć na pytania:

1.Jak miała na imię królowa Bałtyku?

2.Dlaczego Jurata pewnego dnia wraz z syrenami wypłynęła w morze?

3.Co spowodowało, że królowa zmieniła swoje zdanie?

4.Kim był Perkun?

5.Dlaczego Jurata rozzłościła Perkuna?

6.Jaka kara spotkała Juratę?

7.Co stało się z rybakiem?

8.Skąd według legendy pochodzą bursztyny i kiedy można je znaleźć?

Uzupełnij tabelkę.

tabela

Pod tabelką proszę napisać taką informację.

Fragment utworu ,, Jurata, królowa Bałtyku’’ zawiera cechy legendy. Świadczy o tym:

- odwołanie do autentycznych miejsc,

- połączenie elementów fantastycznych i realistycznych,

- wyjaśnienie pewnych zjawisk.


 Aktualizacja z dn. 23.03.2020 r.

Drodzy uczniowie,

Proszę o zapisanie w zeszytach przedmiotowych tematu lekcji:

Lekcja

Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy – ćwiczenia.

Proszę o wykonanie ćwiczeń z : Zeszytu ćwiczeń str. 69-70-71. Pomocne będą informacje, które prosiłam o wklejenie do zeszytu plus podręcznik str. 168-171.

Z ćw.1 nie powinno być problemu, w ćw. 2 przypominamy na jakie pytanie odpowiada czasownik i pamiętamy, że nie z czasownikami piszemy osobno!, ćw. 3 zapoznajemy się z Dobrą radą zamieszczoną pod ćwiczeniem. Ćw. 5 – rozwiązanie do dwóch pierwszych: obecność – nieobecność,  poznanie – niepoznanie. Z ćw.6 nie powinno być problemu (najpierw prawidłowo określcie jaka to część mowy zadając właściwe pytanie, a następnie w luki wpiszcie nie razem lub osobno). Ćw. 7 – pamiętamy, że z przysłówkami piszemy łącznie! Jeśli pojawią się trudności zapraszam do kontaktu :)


Aktualizacja z dn. 20.03.2020 r.

Drodzy uczniowie,

Naszym kolejnym tematem z podręcznika jest : Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

Proszę abyście się zapoznali z Nową wiadomością Nie piszemy:. Podręcznik str.168 i ją zapamiętali. Dodatkowo str. 170-171. Po zapoznaniu się z wiadomościami z podręcznika zapraszam do zeszytu przedmiotowego.


Lekcja

Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

Pod tematem proszę wkleić z załącznika informację : Nie piszemy łącznie,

NIE z różnymi częściami mowy

a następnie wykonać ćwiczenia z podręcznika :

- Ćw. 1/ 168

- Ćw. 2/168 Podaję rozwiązanie do 2 pierwszych: trudno – niełatwo, szkodliwy – niebezpieczny. Jeśli pojawi się trudność zostawiamy miejsce w zeszycie lub piszemy na adres: jezykpolski.zdalny@gmail.com

- Ćw. 3/169

Pod ćwiczeniem 3 wklejamy pozostałą część wiadomości: Nie piszemy osobno:

- Ćw. 1/170 Odpowiadamy pisemnie na pytania. Podaję odpowiedz na pierwsze pytanie:

1. Mężczyzna z kwiatami czuje niepewność.

-Ćw. 2/170 Przykład: nieuważny – nieuważnie

- Ćw. 4-5/171

To tyle ćwiczeń do piątkowego tematu.

W sobotę i niedzielę macie weekend także dopiero w poniedziałek  zapraszam Was na stronę internetową. W poniedziałek dalej będziemy ćwiczyć pisownię z : nie pracując z zeszytem ćwiczeń.

Pozdrawiam,

Monika Szot :)


Drodzy uczniowie,

Jak już wcześniej wspominałam 20.03.2020 r. w zakładce Materiały do powtórzenia/ kl. IV miała pojawić się NIESPODZIANKA  z języka polskiego. Są wśród Was osoby, które poprosiły mnie o zamieszczenie jej wcześniej. Dlatego już dziś jest dostępna.

Owa niespodzianka dotyczy: UWAGA! UWAGA ! wykonania dwóch dyktand. Do tej pory poznaliśmy zasady pisowni z:,,ó”, ,,u”, ,,ż”, ,,rz”. Dlatego przygotowałam dla Was dwa dyktanda do uzupełnienia. Osoby, które bezbłędnie uzupełnią dwa dyktanda, przepiszą je do zeszytu (również bezbłędnie) otrzymają 5 (poprawność sprawdzę po powrocie do szkoły). Dla wszystkich obowiązkowe uzupełnienie dyktand i wklejenie ich do zeszytu przedmiotowego z języka polskiego. Dodatkowo dla wszystkich ,,Wiosenna tradycja” do wydrukowania, uzupełnienia i wklejenia do zeszytu.

niespodzianka

W zeszytach przedmiotowych proszę napisać:

Temat lekcji: Ćwiczymy pisownię wyrazów z:,,ó”, ,,u”, ,,ż”, ,,rz”. Pod tematem wklejamy: ,,Wiosenna tradycja” plus dwa dyktanda. Osoby chętne (na 5) nie wklejają tych dyktand tylko przepisują. Wszyscy pamiętają o poprawności ortograficznej. POWODZENIA!

P.S. Z tego miejsca chciałabym podziękować p. E. Włoszczak i p. M. Sajnóg, że powiadomiły pozostałych rodziców i uczniów o zakładce: MATERIAŁY DO POWTÓRZENIA.

Obecna sytuacja jest pod wielkim znakiem ? kiedy wrócimy do szkoły. Dlatego od piątku zaczniemy realizować tematy z podręcznika. Każdego dnia będę podawała: temat, notatkę i ćwiczenia do wykonania. Jeśli będą pojawiały się problemy z wykonaniem ćwiczeń: zostawiamy miejsce w zeszycie lub piszemy na adres: jezykpolski.zdalny@gmail.com. Utworzyłam tego maila na potrzeby obecnej sytuacji. Jeśli pojawią się pytania, wątpliwości proszę pisać.

Wszystkie materiały będę zamieszczała w zakładce: MATERIAŁY DO POWTÓRZENIA/KL.IV/JĘZYK POLSKI

Trzymajcie się zdrowo.

Dbajcie o siebie i najbliższych.

Pozdrawiam,

Monika Szot