Home » O szkole » Historia szkoły

Historia szkoły

Historia szkoły w Krępie Górnej, później Kościelnej
Zapis rocznikarski

1914-1916 - został wybudowany budynek szkolny w Krępie Górnej, wcześniej nieliczne dzieci pobierały naukę prywatnie u pana Borkowskiego,
1925 r. - wybudowano drugi budynek szkolny; w sumie szkoła mieściła 5 sal lekcyjnych i mieszkanie dla kierownika,
1969 r. - do obwodu szkolnego należały następujące miejscowości: Krępa Górna i Kościelna, Boży Dar, Zofiówka, Borowo, Wróblów, Rokitów, Ratyniec i Wólka Krępska,
1972 r. - dzięki wybudowaniu domu nauczyciela i przeniesieniu biblioteki gromadzkiej, szkoła pozyskała 3 sale na pracownie i pokój nauczycielski,
1974 r. - oddanie „zielonej sali”,
1980 r. - został zawiązany społeczny komitet budowy nowego obiektu szkolnego,
1982 r. - funkcję dyrektora zaczęła pełnić p. Jadwiga Buza,
1.09.1984 r. - otwarcie nowej szkoły w Krępie Kościelnej,
6.05.1989 r. - uroczystość nadania szkole imienia Batalionów Chłopskich oraz wręczenia sztandaru, którego fundatorem był zakład patronacki: Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Lipsku,
13.06.1993 r. – uroczystość oddania do użytku boisk szkolnych,
1995 r.- powstał społeczny komitet budowy sali gimnastycznej,
6 czerwca 1998 r. - uroczystość otwarcia sali gimnastycznej,
od 1.09.1999 r. - Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej został poszerzony o gimnazjum,
XII-1999 r. - otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej kompletnie wyposażoną pracownię komputerową z połączeniem do Internetu,
3.06.2001 r. – uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy BCh., fundatorem był p. Zbigniew Kopciński,
22.06.2001 r. - pożegnanie odchodzącej na emeryturę Jadwigi Buzy, która w latach 1981-2001 pełniła funkcję dyrektora szkoły,
2001- 2006 dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola była mgr Hanna Krukowska, a dyrektorem gimnazjum mgr Jerzy Wrona; w tym okresie wykonano ocieplenie budynku i nową elewację, wymieniono okna, zakupiono szafki do szatni gimnazjalistów,
2004 r. - oddany do użytku pierwszy w gminie nowoczesny plac zabaw, dzięki udziałowi w konkursie „Dobre pomysły3” ogłoszonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży,
2006 – p.o dyrektora  zostaje mgr Sławomir  Śmieciuch
1.09.2006r. - kierowanie placówką jako pełniący obowiązki dyrektora rozpoczął w Przedszkolu i Szkole Podstawowej wieloletni nauczyciel szkoły Pan mgr Sławomir Śmieciuch.
X, XI. 2006r. - modernizacja kotłowni szkolnej
01.09.2007r. – stanowisko dyrektora szkoły objął p. Sławomir Śmieciuch.
01.09.2007r. - utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi: Publiczne Przedszkole Samorządowe, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich, Publiczne Gimnazjum.
VIII.2008r. - utworzenie w sali nr 10 pracowni komputerowej dla dzieci z nauczania zintegrowanego.
1.09.2008r. - utworzenie oddziału 3-5 — latków (25 miejsc) w sali na dolnej części przedszkola.
01.03.2009r. - odejście na emeryturę pierwszej sekretarki w historii szkoły pani Haliny Anny Wąsik.
21.06.2009r. - zorganizowano Festyn Rodzinny „Powitanie lata”. Dochód uzyskany z imprezy przeznaczony został na budowę tablicy pamiątkowej patrona szkoły podstawowej przed budynkiem szkoły.
VII,VIII 2009r.:
- utwardzono asfaltem wjazd do szkoły i plac manewrowy dla autobusów, wyłożono kostką ciągi komunikacyjne, chodniki i część drogi, ułożono opaskę wokół sali gimnastycznej.
- uporządkowano teren przy szkole od strony ulicy (wykarczowano przerośnięte krzewy).
01.09.2009r.:
- uroczysta gminna inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.
- uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamienia i tablicy pamiątkowej B.Ch przed budynkiem szkoły;
- odejście na emeryturę wieloletniej pracownicy szkoły – sprzątaczki pani Rozalii Baranowskiej.
25.11.2009r. - pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej została Pani Grażyna Kulpińska.
15.10.2010r. – oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych (sztuczne i trawiaste)
30.07.2011r. – udział w projekcie rządowym Radosna Szkoła – oddanie do użytku nowoczesnego szkolnego placu zabaw
VII, VIII 2011r. – remont łazienek znajdujących się w salach w części przedszkolnej.
VII, VIII 2011r. – modernizacja kuchni szkolnej i zmywalni na parterze
30.07.2012r. – zakup pomocy w ramach projektu rządowego „Cyfrowa szkoła” – doposażenie szkoły w sprzęt audiowizualny, rzutniki, laptopy, noteeboki.
01.09.2013r. – stanowisko wicedyrektora szkoły obejmuje p. Maria Pastuszka
VII, VIII 2014r. – wymiana dużych drzwi przejściowych z holu dolnego na część przedszkolną
24.10.2014r. – uroczystość obchodów 100 – lecia istnienia szkoły podstawowej; 30 – lecia oddania nowego budynku szkoły; 25 – lecia nadania szkole imienia Batalionów Chłopskich; 15 – lecia Gimnazjum

 

Historia szkoły str 1

Historia szkoły str 2