Home » Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Uczniowie,

Tradycją naszej szkoły jest coroczne goszczenie przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z ofertą edukacyjną. Z uwagi na panującą pandemię ta możliwość kontaktu została wykluczona.

Dlatego w zakładce : Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych możecie zapoznać się z ofertą edukacyjną:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

Rekrutacja – zasady

https://www.youtube.com/watch?v=XfoBE2ydVLI&fbclid=IwAR1aT3lNtjjnaaO_Bn0XVbywONnJlM02XyGKOx8vZTzV6P_FXeJ2suchxJs

Prezentacja LO

https://www.youtube.com/watch?v=NHxCr2SZWFI

Prezentacja Technikum

https://biteable.com/watch/prezentacja-technikum-zesp-szk-oglnoksztac-1850883?fbclid=IwAR04QZ_7EHuJd6gQo7Lqkr6Mn-bXh4i4SKJ9HfiKqfOxLxrLLi4wSJgZLt8

Prezentacja Szkoła Branżowa

https://www.youtube.com/watch?v=WO5m4jIMgYM&feature=share&fbclid=IwAR2g-3rkhS78bYHtsxBW0slD_wH7WcGxa0o4mOHKRRZAndZVPVFnRKv32w8

ulotka1ulotka2

-Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w  Garbatce-Letnisku

http://www.archiwum.zspgarbatka.samorzad.pl/art,159,rekrutacja-20172018.html

U a4-DL_2U a4-DL_1PLAKAT NABOROWY