Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora ZPO w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 06.02.2018r. (wtorek) o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy m. in. organizacji Dnia Dziecka. Prosimy o przybycie.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

======================================================

Podziękowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli oraz rodziców naszych uczniów otwartych na potrzeby dzieci, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się pomocą finansową lub rzeczową, podczas organizacji Festynu Rodzinnego pt. „Rodzino trzymaj formę”.

Głęboko wierzymy, że okazany dar serca i przyjazna dłoń uszlachetnią pasmo kolejnych sukcesów osobistych i zawodowych, a największą radość i zadowolenie przyniosą dowody ludzkiej wdzięczności.

DZIĘKUJEMY

Dyrektor, Rada Rodziców i Uczniowie

Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

======================================================

Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość dokonania przez rodziców dobrowolnych wpłat:

- na rzecz Rady Rodziców (20,00 zł. w przypadku 1 dziecka w szkole + 10,00 zł. na każde kolejne dziecko)

- na rzecz ubezpieczenia uczniów. Wybrany ubezpieczyciel: TUW Oddział Lipsko. Składka 30,00 zł.

————————————————————————————————-

Organizujemy FESTYN RODZINNY 25.06.2017r. (niedziela) :) Zapraszamy !!!

Wszystkich chętnych prosimy o włączenie się w organizację festynu pt. „Rodzino trzymaj formę”, który odbędzie się w dniu 25.06.2017r. (niedziela) na terenie naszego Zespołu.

Prawidłowa organizacja festynu wymaga wsparcia sponsorów i zaangażowania rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje sponsoringu w postaci finansowej lub rzeczowej.

Pismo przewodnie dla  sponsorów

Więcej informacji na temat możliwości współpracy można uzyskać pod numerem telefonu (48)3771-036 – sekretariat szkoły.

Dla zainteresowanych podajemy numer konta Rady Rodziców przy ZPO w Krępie Kościelnej:   Nr: 22 9135 0008 0000 0824 2000 0010 BS w Lipsku z dopiskiem „Festyn rodzinny”.

Fundusze na poczet Festynu można także wpłacać bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

=====================================================

Spotkanie Rady Rodziców
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora ZPO w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 06.06.2017r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy m. in. organizacji Festynu Rodzinnego. Prosimy o przybycie.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

=====================================================

Spotkanie członków Rady Rodziców
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora ZPO w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 07.02.2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy m. in. organizacji Festynu Rodzinnego. Prosimy o przybycie.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

————————————————————————————————-

Stan dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPO w Krępie Kościelnej w I semestrze roku szkolnego 2016/2017:

kl. I PSP        – 200,00 zł.

kl. II PSP      – 205,00 zł.

kl. III a PSP – 105,00 zł.

kl. III b PSP – 175,00 zł.

kl. IV PSP     – 40,00 zł.

kl. V PSP       – 70,00 zł.

kl. VI a PSP  – 20,00 zł.

kl. VI b PSP  – 160,00 zł.

kl. I PG           – 90,00 zł.

kl. II PG         – 60,00 zł.

kl. III PG       – 110,00 zł.

RAZEM:  1.235,00 zł. (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100)

============================================

Plan Pracy RR na rok szkolny 2016/2017

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie finansowe za I semestr roku szkolnego 2015/2016

============================================

Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość dokonania przez rodziców dobrowolnych wpłat:

- na rzecz Rady Rodziców (20,00 zł. w przypadku 1 dziecka w szkole lub 25,00 zł. gdy do szkoły uczęszcza 2 lub więcej dzieci)

- na rzecz ubezpieczenia uczniów. Wybrany ubezpieczyciel: TUW Oddział Lipsko

============================================

Skład osobowy Rady Rodziców w ZPO w Krępie Kościelnej – po wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 12.09.2016r.
Zarząd:
p. Edyta Sułek – Przewodnicząca
p. Magdalena Jabłońska – Z – ca przewodniczącej
p. Magdalena Piaszczak – Skarbnik

p. Agnieszka Wolak – sekretarz
Członkowie: p. Anna Szmajda; p. Vita Majewska; p. Kamila Łepecka; p. Marta Kramek; p. Ewa Majchrzyk; p. Ewelina Cheba.
Komisja rewizyjna:
p. Aleksandra Misztal – Półrola – Przewodnicząca

p. Beata Badeńska – Członek
p. Małgorzata Krukowska – Członek

=============================================

Stan dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPO w Krępie Kościelnej w II semestrze roku szkolnego 2015/2016:

kl. I a PSP – 0,00 zł.

kl. I b PSP – 0,00 zł.

kl. II a PSP – 25,00 zł.

kl. II b PSP – 175,00 zł.

kl. III PSP – 0,00 zł.

kl. IV PSP – 25,00 zł.

kl. V a PSP – 25,00 zł.

kl. V b PSP – 0,00 zł.

kl. VI PSP – 0,00 zł.

kl. I PG – 0,00 zł.

kl. II PG – 20,00 zł.

kl. III PG – 0,00 zł.

Łączna kwota zebrana w II semestrze: 270,00 zł.

=============================================

Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 22.02.2016r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy m. in. organizacji Festynu Rodzinnego i innych. Prosimy o przybycie.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

————————————————————————————

Stan dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców przy ZPO w Krępie Kościelnej w I semestrze roku szkolnego 2015/2016:

kl. I a PSP – 150,00 zł.

kl. I b PSP – 60,00 zł.

kl. II a PSP – 150,00 zł.

kl. II b PSP – 20,00 zł.

kl. III PSP – 40,00 zł.

kl. IV PSP – 195,00 zł.

kl. V a PSP – 25,00 zł.

kl. V b PSP – 180,00 zł.

kl. VI PSP – 150,00 zł.

kl. I PG – 200,00 zł.

kl. II PG – 25,00 zł.

kl. III PG – 160,00 zł.

Łączna kwota zebrana w I semestrze: 1.355,00 zł.

————————————————————————————–

Skład osobowy Rady Rodziców w ZPO w Krępie Kościelnej – po wyborach uzupełniających w dniu 17.09.2015r.
Zarząd:
p. Edyta Sułek – Przewodnicząca
p. Magdalena Jabłońska – Z – ca przewodniczącej
p. Magdalena Piaszczak – Skarbnik

p. Iwona Serafin – sekretarz
Członkowie: p. Mariola Wąsik; p. Karolina Majzlik; p. Vita Majewska; p. Kamila Łepecka; p. Marta Kramek; p. Ewa Majchrzyk; p. Ewelina Cheba.
Komisja rewizyjna:
p. Aleksandra Miształ – Półrola – Przewodnicząca

p. Beata Badeńska – Członek
p. Małgorzata Krukowska – Członek

—————————————————————————————-

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 17.09.2015r. (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy m. in. zaopiniowania programu profilaktyki, programu wychowawczego, planu pracy na ten rok i innych. Prosimy o przybycie.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

===================================================

Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość dokonania przez rodziców dobrowolnych wpłat:

- na rzecz Rady Rodziców,

- na rzecz ubezpieczenia uczniów. Wybrany ubezpieczyciel: TUW Oddział Lipsko

====================================================

Stan wpłat na Radę Rodziców w II semestrze roku szkolnego 2014/2015:

kl. I a PSP – 25,00 zł.

kl. I b PSP – 50,00 zł.

kl. II PSP – 105,00 zł.

kl. III PSP – 215,00 zł.

kl. IV a PSP – 230,00 zł.

kl. IV b PSP – 25,00 zł.

kl. V PSP – 60,00 zł.

kl. VI PSP – 180,00 zł.

kl. I PG – 185,00 zł.

kl. II PG – 25,00 zł.

kl. III PG – 145,00 zł.

Łączna kwota zebrana w II semestrze: 1.245,00 zł.

====================================================

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 25.05.2015r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy m. in. zaopiniowania podręczników szkolnych na przyszły rok szkolny i innych. Prosimy o przybycie.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

=====================================================

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci,
W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców postanowiła ufundować z okazji DNIA DZIECKA wszystkim dzieciom   wyjazd do Farmy Iluzji do Mościsk koło Woli Życkiej. Warunkiem jest opłacenie składki na rzecz RR. Wyjazd odbędzie się w dniu 12.06.2015r. (piątek) o godz. 8.00.
Karnet rady rodziców obejmuje przejazd, wstęp na farmę, 7 atrakcji ( 2 godziny zwiedzania z przewodnikiem + 2 samodzielnego pobytu). Jeśli ktoś będzie chciał korzystać z większej ilości atrakcji musi wziąć ze sobą pieniążki. Farma znajduje się w środku lasu, ścieżki są utwardzone grysem, dlatego należy założyć wygodne, wiązane obuwie. Dzieci otrzymują ze szkoły bułkę z serem. Lody, napoje, zapiekanki, hot-dogi można zakupić we własnym zakresie. W drodze powrotnej McDonald w Puławach na koszt własny.

Więcej informacji na stronie: WWW.farmailuzji.pl

Dzieci z przedszkola jadą w dniu 09.06.15r. do Magicznych Ogrodów, transport sfinansowany jest ze środków RR.  Uczniowie gimnazjum otrzymali dofinansowanie do wycieczki do Łańcuta, Leżajska w dniu 20.05.15r.

=====================================================

Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Rodziców oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej zapraszam na zebranie szkolnych przedstawicieli Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 02.03.2015r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Spotkanie dotyczy raportu po ewaluacji zewnętrznej oraz sprawozdania ze I semestr b.r. szkolnego. Prosimy o przybycie.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem      Edyta Sułek     Przewodnicząca Rady Rodziców

======================================================

Stan wpłat na Radę Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2014/2015:

kl. I a PSP – 130,00 zł.

kl. I b PSP – 210,00 zł.

kl. II PSP – 20,00 zł.

kl. III PSP – 210,00 zł.

kl. IV a PSP – 45,00 zł.

kl. IV b PSP – 65,00 zł.

kl. V PSP – 165,00 zł.

kl. VI PSP – 70,00 zł.

kl. I PG – 115,00 zł.

kl. II PG – 0,00 zł.

kl. III PG – 20,00 zł.

Łączna kwota zebrana w I semestrze: 1.050,00 zł.

======================================================

Drodzy Rodzice,

Jako przedstawiciele wybrani spośród Was, rodziców uczniów uczęszczających do „Naszej Szkoły” chcemy do Was zaapelować o wsparcie finansowe Rady Rodziców.
Chcielibyśmy pokrótce przybliżyć Wam zasady pozyskiwania wpłat i ich rozdysponowania:
1. Wysokość kwoty o jaką prosimy jest niewielka i wynosi w przypadku 1 dziecka z rodziny uczęszczającego do szkoły – 20 zł., a w przypadku dwojga lub więcej dzieci 25 zł. na cały rok.
2. Wpłat rodzice lub uczniowie dokonują u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.
3. Całość wpłaconych środków zostaje rozdysponowana na potrzeby uczniów i szkoły wg uchwalonego planu finansowego na dany rok szkolny.
4. Na wniosek Wychowawcy klasy Rada Rodziców może dofinansować wycieczki dla uczniów danej klasy pod warunkiem przekroczenia 70% przewidzianych wpływów z tej klasy. Rada Rodziców na ten cel przeznacza do 30% środków wpłaconych w danej klasie.
5. Środki pozyskane od sponsorów, z organizowanych imprez np. festynów ( lub pozyskane z innych źródeł niż wpłaty rodziców) rozdysponowane będą zgodnie z wolą sponsora lub osoby, która pozyskała te środki lub też zgodnie z planem finansowym Rady Rodziców.
Gospodarowanie środkami Rady Rodziców jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlega kontroli organów do tego wyznaczonych (Komisja Rewizyjna RR, Urząd Skarbowy) Każdy z rodziców może żądać dostępu do tych dokumentów i uzyskiwać informację, co do rozdysponowania środków. Każdy z rodziców może składać wnioski i uwagi dot. pracy szkoły. Na prośbę zainteresowanego Rada Rodziców podejmie takie czynności dotyczące wniosku by dane tej osoby nie zostały ujawnione.
Priorytetem w działalności Rady Rodziców jest działanie na rzecz poprawy warunków, w jakich uczą i bawią się nasze dzieci, wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce, nagradzanie uczniów biorących aktywny udział w konkursach i różnych inicjatywach społecznych, organizowanie i finansowanie imprez rozrywkowych dla dzieci. Rada Rodziców opiniuje także program wychowawczy szkoły, budżet szkoły, nagrody dla nauczycieli i wiele innych spraw związanych z pracą szkoły.
Zwracamy się z ogromną prośbą do rodziców uczniów o pomoc w uzyskaniu, co najmniej 70% wpłat z danej klasy. Jest to niezbędne do pełnej realizacji planu finansowego Rady Rodziców. Mamy nadzieje ze wpłaty te w naszej szkole staną się zwyczajem odzwierciedlającym solidarność i zaangażowanie rodziców na rzecz inicjatyw szkolnych, z których korzystają wszystkie dzieci.

======================================================

Skład osobowy Rady Rodziców w ZPO w Krępie Kościelnej:
Zarząd:
p. Edyta Sułek – Przewodnicząca
p. Magdalena Jabłońska – Z – ca przewodniczącej
p. Magdalena Piaszczak – Skarbnik
Członkowie: p. Marzena Rudzka ; p. Ewa Majchrzyk; p. Matylda Szyszkowska; p. Aneta Dłużewska; p. Iwona Kurowska; p. Ewelina Cheba; Małgorzata Krukowska
Komisja rewizyjna:
p. Agnieszka Zielińska – Przewodnicząca
p. Anna Szmajda – Sekretarz