Home » Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

Grono pedagogiczne:

mgr Kulpińska Grażyna – dyrektor, nauczyciel muzyki
mgr Pastuszka Maria – w – ce dyrektor, nauczyciel chemii, matematyki

mgr Gałek Izabela – nauczyciel przedszkola grupa „Maluchy”
mgr Puton Jadwiga – nauczyciel przedszkola grupa „0″
mgr Bojek Renata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 mgr Karolik Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 mgr Lichota Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Drężek Joanna – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych
mgr Czerwonka Marianna – nauczyciel matematyki, przyrody
mgr Krukowska Hanna – nauczyciel historii, bibliotekarz
mgr Fajdek Magdalena – nauczyciel matematyki, zajęć rewalidacyjnych
mgr Potrząsaj Katarzyna – nauczyciel w-f, świetlicy, zajęć rewalidacyjnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Węgłowska Renata – nauczyciel j. angielskiego
mgr Wojdygo Marek – nauczyciel w-f
mgr Wójcicka Małgorzata – nauczyciel j. polskiego
mgr Gibała – Kot Małgorzata – logopeda (obecnie: urlop macierzyński)
mgr Bugaj Halina – nauczyciel katecheta
mgr Góralska Halina – pedagog

mgr Joanna Krasińska – nauczyciel j. angielskiego
mgr Prokop Justyna – nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ, świetlicy, doradztwa zawodowego
mgr Stępnik Jerzy – nauczyciel matematyki, fizyki, świetlicy
mgr Rabiniak Grażyna – nauczyciel j. polskiego
mgr Wolski Arkadiusz –nauczyciel katecheta
mgr  Cieślik – Baryła Anna –nauczyciel j. niemieckiego, plastyki, doradztwa zawodowego
mgr Jabłoński Michał – nauczyciel w-f, EDB, gimnastyka korekcyjna
mgr Zbroś Agnieszka – nauczyciel historii, WOS
mgr Anna Bajkowska – nauczyciel j. polskiego (zast.)

mgr Ryszard Kubiak – nauczyciel informatyki

mgr Marta Sitek – logopeda (zast.)

mgr Marta Nowotnik – logopeda (zast.)


Pracownicy Niepedagogiczni:

mgr Wróblewska Aneta – sekretarka (obecnie: urlop macierzyński)

mgr Monika Szot – sekretarka (zast.)

mgr Joanna Madej – sekretarka (zast.)

Trela Małgorzata – intendent

Kot Małgorzata – kucharka
Joanna Marczak – kucharka

Wróblewska Renata – sprzątaczka

Joanna Dusza – sprzątaczka

Maria Potrząsaj – sprzątaczka
Wróblewski Roman – woźny

Łyczak Jan – strażnik szkolny


Post a Comment