Home » Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

Grono pedagogiczne:

mgr Kulpińska Grażyna – dyrektor, nauczyciel muzyki
mgr Pastuszka Maria – w – ce dyrektor, nauczyciel chemii, matematyki

mgr Gałek Izabela – nauczyciel przedszkola
mgr Puton Jadwiga – nauczyciel przedszkola
  mgr Bojek Renata – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Drężek Joanna – nauczyciel nauczania zintegrowanego
 mgr Karolik Małgorzata – nauczyciel nauczania zintegrowanego
 mgr Lichota Bożena – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Czerwonka Marianna – nauczyciel matematyki, przyrody
mgr Krukowska Hanna – nauczyciel historii, bibliotekarz
mgr Fajdek Magdalena – nauczyciel matematyki, zajęć rewalidacyjnych
mgr Potrząsaj Katarzyna – nauczyciel w-f, świetlicy, zajęć rewalidacyjnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Śmieciuch Sławomir – nauczyciel techniki, informatyki
mgr Węgłowska Renata – nauczyciel j. angielskiego
mgr Wojdygo Marek – nauczyciel w-f
mgr Wójcicka Małgorzata – nauczyciel j. polskiego
mgr Gibała – Kot Małgorzata – logopeda (obecnie: urlop macierzyński)
mgr Katarzyna Łojek – nauczyciel plastyki
mgr Bugaj Halina – nauczyciel katecheta
mgr Góralska Halina – pedagog

mgr Joanna Krasińska – nauczyciel j. angielskiego
mgr Prokop Justyna – nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ, świetlicy
mgr Stępnik Jerzy – nauczyciel matematyki, fizyki
mgr Rabiniak Grażyna – nauczyciel j. polskiego (obecnie: zas. rehab.)
mgr Wolski Arkadiusz –nauczyciel katecheta
mgr  Cieślik – Baryła Anna –nauczyciel j. niemieckiego
mgr Jabłoński Michał – nauczyciel w-f, EDB, gimnastyka korekcyjna
mgr Zbroś Agnieszka – nauczyciel historii, WOS (obecnie: urlop macierzyński)
mgr Smaga Aleksandra – nauczyciel geografii

mgr Anna Bajkowska – nauczyciel języka polskiego (zast.)

mgr Marta Sitek – logopeda (zast.)

mgr Marta Nowotnik – logopeda (zast.)

mgr Bożena Stachurska – nauczyciel WOS (zast.)

Pracownicy Niepedagogiczni:

mgr Wróblewska Aneta – sekretarka

Kot Małgorzata – kucharka
Joanna Marczak – kucharka

Wróblewska Renata – sprzątaczka

Joanna Dusza – sprzątaczka

Maria Potrząsaj – sprzątaczka

Trela Małgorzata – intendent
Wróblewski Roman – woźny

Łyczak Jan – strażnik szkolny


Post a Comment