Spotkanie z policją – zajęcia terenowe

W dniu 20.10.2016r. o godz. 9.40 przedstawiciele KPP w Lipsku p. Jacek Choroś i p. Szymon Wach przeprowadzili z uczniami kl. I – IV szkoły podstawowej zajęcia terenowe z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz właściwego poruszania się po chodniku i  na przejściu dla pieszych. Uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe kierowani przez policjantów demonstrowali właściwą postawę. Mamy nadzieję, że ta zwięzła i praktyczna lekcja zostanie uczniom w pamięci, a zdobyte wiadomości będą stosowane przez nich w praktyce.

Wyjątkowe ślubowanie uczniów kl. I PSP

W związku ze zmianą przepisów dotyczących obowiązku szkolnego w tym roku szkolnym, po raz pierwszy w historii szkoły, tylko dwoje uczniów zostało pasowanych na uczniów naszej szkoły. Pozostali uczniowie klasy pierwszej swoje ślubowanie złożyli już w roku ubiegłym, jednak rodzice zdecydowali o ich pozostawieniu kolejny raz w klasie pierwszej. W tym roku szkolnym pasowaliśmy uczniów: Bartłomieja Włoszczaka, który doszedł do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego i Maję Kocoń, która jest nową uczennicą w naszej szkole. Uczniowie wypowiedzieli tekst ślubowania powtarzając za wychowawcą klasy p. Małgorzatą Karolik, która wręczyła im także pamiątkowe dyplomy. Następnie p. dyrektor Grażyna Kulpińska pasowała ich magicznym piórem i wręczyła pamiątki tego uroczystego dnia oraz słodkie upominki dla wszystkich uczniów.   Witamy w gronie uczniów naszej szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13.10.2016r. w ZPO w Krępie Kościelnej o godzinie 10.40 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem p. Magdaleny Fajdek i p. Justyny Prokop przygotowali wiele ciekawych wierszy i piosenek obrazujących ciężką pracę nauczycieli oraz humorystyczne przedstawienie w postaci „Gali Oskarowej”.

Następnie w ramach upowszechniania czytelnictwa nauczyciele przedstawili „Rzepkę” J. Tuwima w prześmiesznej scence.

Po przedstawieniu pani Grażyna Kulpińska, Dyrektor szkoły, wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom. Nagrody otrzymali: p. Michał Jabłoński, p. Hanna Krukowska, p. Justyna Prokop, p. Małgorzata Wójcicka, p. Marianna Czerwonka, p. Magdalena Fajdek, p. Bożena Lichota, p. Marek Wojdygo, p. Izabela Gałek, p. Jadwiga Puton natomiast p. Maria Pastuszka otrzymała Nagrodę Burmistrza MiG Lipsko.

Pan Burmistrz oraz Rada Rodziców złożyli również życzenia w swoim imieniu dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.  Uwieńczeniem spotkania był wspaniały tort oraz poczęstunek przy kawie ufundowany przez Radę Rodziców.

Życzenia od Pana Burmistrza J. Wieloranskiego