BIP

BIP

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka przyjazna uczniowi

Nauka pływania – BASEN Ożarów

Nauka pływania – BASEN Ożarów

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu i w szkole odbędzie się 3 września 2018r.

godz. 8.30 – Msza Św. w kościele

godz. 9.40 – 10.20 – inauguracja nowego roku 2018/2019 na sali gimnastycznej

godz. 10.20 – 11.50 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

spotkanie p.Dyrektor z rodzicami grupy 3-5 latków na części przedszkolnej

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zakończenie bieżącego roku szkolnego odbyło się tradycyjnie wg następującego porządku:

- godz. 830 – Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła

- godz. 940 – uroczysty apel na sali gimnastycznej

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: p. Jacek Wielorański – Burmistrz MiG Lipsko; p. Mariola Szymczyk – Z – ca Burmistrza MiG Lipsko; p. Jadwiga Buza – Przewodnicząca Rady Powiatu; p. Tomasz Stempień – Prezes OSP w Krępie Kościelnej, Ks. Kanonik Henryk Skuza – Proboszcz Parafii, p. Edyta Sułek – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice i dziadkowie naszych uczniów.

Uroczystość rozpoczęli tegoroczni absolwenci naszego gimnazjum, którzy wykonali „Poloneza” pod kierownictwem p. J. Prokop. Po przywitaniu zebranych gości przez p. dyrektor Grażynę Kulpińską p. Burmistrz przystąpił do wręczenia nagród Burmistrza za bardzo wysokie wyniki nauczania. W tym roku otrzymali je następujący uczniowie: J. Sułek, Ł. Niewadzi, Z. Dusza z kl. VII a, W. Włoszczak, M. Stempień, J. Zielińska z kl. VI oraz P. Szmajda, K. Potrząsaj, M. Łepecka, N. Cichońska z kl. III, K. Rudzka z kl. II PG. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy gratulowali uczniom wysokich wyników i życzyli udanych wakacji.

Po bardzo wesołym programie artystycznym wykonanym przez absolwentów p. dyrektor przystąpiła do wręczenia świadectw uczniom oraz listów gratulacyjnych i podziękowań za wieloletnią współpracę rodzicom absolwentów. Otrzymali je: p. A. Dłużewska, p. K. i D. Pisarek, p. K. Szmajda, p. M. i M. Sońta, p. K. i J. Łepeccy. Uczniowie ze 100% frekwencją także otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, a byli to: W. Seweryn kl. I, A. Dusza kl. VI, M. Gierasiński kl. VII a i Z. Gierasińska kl. VII b. Nagrody sportowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymali: K. Dłużewski, P. Kot i K. Wójcicki. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.  Swoje podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie ich dzieci na ręce dyrekcji złożyła także Rada Rodziców.

Absolwenci przygotowali prezentację z przekroju lat szkolnych, po której nie jednemu zakręciła się łezka w oku. Życzymy powodzenia na dalszej drodze kariery edukacyjnej!

Obchody Roku dla Niepodległej w naszej szkole

 

- udział ucz. kl. VI i VII w uroczystości z okazji 150 rocznicy ur. J. Piłsudskiego org. w LCK: otwarciu okolicznościowej wystawy, koncercie pieśni legionowych oraz projekcji filmu pt. „J. Piłsudski”,

- udziału w konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma” org. przez Senat RP. 5 uczennic wzięło udział w rejonowym finale, który odbył się w PSP w Małęczynie, a Karina Cichońska zdobyła wyróżnienie w kat. uczniów gimnazjum.

- nasza szkoła ubiega się o tytuł „Szkoły młodych patriotów”, w ramach tego projektu zorganizowano: 1) konkurs dla ucz. kl. VI, VII i PG pt. „Historia Polski a patriotyzm”, 2) konkurs recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej dla kl. I-VII, 3) konkurs na plakat pt. „100 rocznica odzyskania niepodległości”, 4) konkurs na wiersz o małej ojczyźnie, 5) przeprowadzono za pośrednictwem ucz. kl. IV-VII ankiety w środowisku nt. „Postawy patriotyczne współczesnych Polaków” – wpłynęło ok. 150 ankiet, wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy.

- w czerwcu przystąpiliśmy do kolejnego projektu pod hasłem „Niepodległa”.

Koordynatorem wszystkich działań jest nauczycielka historii Hanna Krukowska